АДАМОВИЋ Мара

АДАМОВИЋ Мара – секретар Опере (Чиб, Челарево, 6. II 1912 – Нови Сад, 1. V 1998). Девојачко презиме јој је било Радаков. У НСаду је 1958. завршила Државну женску грађанску школу и положила стручни испит за референта III врсте. Радила је као службеник у НСаду: код Лазара Дунђерског (1930-1931), у творници пива „Вајферт“ (19311933), у Окружном суду (1933-1940), у НОО-Војној управи (23. XI 1944 – 15. XI 1945), у Окружном суду (16. XI 1945 – 6. XI 1948), у Градском одбору Црвеног крста (7. XI 1948 – 30. XII 1949); учесник је НОП-а од 1942/43. Од 1. I 1950. до 31. I 1964, када је пензионисана, радила је као секретар Опере СНП. Секретарске дужности обављала је предано, са окретношћу и тактом. Супруг Петар (в) био је хонорарни лектор у СНП а ћерка Милица-Мија (в) глумица СНП.

В. П.