БЕРТЕ Хенрик Б. (Henrik Berte)

БЕРТЕ Хенрик Б. (Henrik Berte) – мађарски композитор (Галгоц, 8. V 1858 – Перхтолсдорф/Беч, 25. VIII 1924). Свој интернационални углед Б. дугује оперети Три девојчице, која је према роману Р. Барча и са Шубертовим мелодијама изведена у Бечу 13. I 1916. Поред музике за оперете Б. је компоновао и балетску музику. У СНП је извођена његова оперета Три девојчице.

Б. Р.