БЕРКЕШ Ђука

БЕРКЕШ Ђука – драмски и филмски глумац и редатељ, казалишни и филмски организатор и пропагандист (Велика Кањижа, 15. IV 1901 – Загреб, 19. IV 1973). Након завршетка реалне гимназије у Карловцу, одлази у Грац на тамошњу Драмску школу и 1920/21. дипломира глуму и режију. У Осијеку дјелује као глумац и редатељ од 1921. до 1924, затим је режисер и умјетнички директор „Југославија-филма“ у Згбу (1924-1927), те снима једне од наших првих играних филмова Ружица и Њих двоје. Филмску активност наставља као пропагандист „Балкан-филма“ и „Балкан Palace кина“ у Згбу (1927-1929). Наредно раздобље од седамнаест г. проводи у административној служби различитих трговачких подузећа (1925-1945), а послије ослобођења враћа се казалишту као организатор и педагог Окружнога народног казалишта у Бјеловару (1945/46). У Згб долази г. 1947. као шеф пропаганде ХНК. Од 1949. до 1953. борави у иноземству, а од 1953. до умировљења, 1963, тајник је Драме и шеф организације, пословања и администрације. Превео је многа драмска дјела с њемачког језика, а био је познат и као врстан драматизатор. Његов превод комада Насилно уконачивање Ф. Арнолда и Е. Баха изведен је у Н-Оп 1928.

П. Ц.