БЕРБЕРСКИ Слободан

БЕРБЕРСКИ Слободан – песник и есејист (Велики Бечкерек / Зрењанин, 20. X 1919 – Београд, 6. IV 1988). Основну школу и гимназију са матуром завршио је у Великом Бечкереку 1937. После ослобођења завршио је Вишу партијску школу „Ђуро Ђаковић“ у Бгду. Учесник је Народноослободилачког рата од 1941. Током рата обављао је различите, углавном партијске, дужности. Од 1949. је професионални књижевник. Почео је да пише 1936. на социјалне теме, а прву књигу стихова објавио је 1950. Сарађујући у листу „Дневник“ у НСаду 1952. и од 1956. до 1958. те у часописима „Позориште“ Тузла (1954) и „Наша сцена“ НСад (1954), објавио је више есеја и позоришних критика у којима се осврће и на рад СНП педесетих и шездесетих г.

БИБЛ: О репертоару професионалних позоришта у Војводини, СВ, 26. VIII 1952; „Мећава“ од Пере Будака, СВ, 30. XII 1952; И трећа неуспела премијера у Н. Саду, „Живот у гробу“ З. Вељачића, НС, VII, бр. 88-89, 1. XII 1954; За реалност у позоришној критици,  Позориште, Тузла, I, 1954, бр. 4-5.

З. Т. Ј.