БЕЉАНСКИ Живка

БЕЉАНСКИ Живка – в. д. шефа рачуноводства (Бивоље-Крушевац, 17. IV 1922 – Нови Сад, 10. V 2009). Девојачко презиме јој је било Радовановић. Завршила је 4 разреда гимназије са малом матуром у Крагујевцу и положила стручни испит за рачунског режисера у НСаду. Пре доласка у СНП радила је као службеник Градског народног одбора у Бачкој Тополи, а у СНП је била од 8. IV 1947. до 15. II 1950, најпре као благајник, а касније као в. д. шефа рачуноводства. Супруг јој је био фризер-власуљар-маскер у СНП-у Ранко Бељански (в).

Р. Б.