БЕЛА БОЛЕСТ (Bílá nemoc)

БЕЛА БОЛЕСТ (Bílá nemoc) драма у 3 чина. Написао: Карел Чапек. Прво извођење у Прагу, 29. I 1937, у нашој земљи 10. IV 1937. у НП Сарајево.

Прво извођење у НПДбС 11. I 1938. у Крагујевцу. Превео: Радован Лалић. Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; М. Мајић (Сигелијус), Љ. Стојчевић (Др Гален), М. Томић (Барон Криг), Р. Алмажановић (Први асистент на клиници), В. Милин (Други асистент на клиници), С. Савић (Први професор), Ђ. Козомора-Босанчић (Маршал), О. Стојадиновић (Маршалова кћи), М. Вилић (Ађутант и Трећи губавац), В. Ивановић (Министар), Љ. Лазарева (Сестра), М. Мирковић (Новинар), Г. Николић (Први губавац и Један из гомиле светине), Ј. Јукић (Други губавац), Д. Беговић (Отац), Љ. Јовановић (Мајка), М. Ђорђевић (Кћи), С. Јанићијевић (Син и Млади Криг). Изведено 4 пута (скинуто са репертоара после изрицања полицијске забране извођењу у НСаду).

Премијера у НПДб 25. I 1938. у НСаду. Рд. Ф. Делак, сц. М. Шербан, текстове за дијапозитиве и радио-емисије написао У. Чобанов; Б. Јовановић (Сигелијус), Ј. Петричић (Др Гален), Љ. Филиповић (Барон Криг), В. Савић (Први асистент на клиници), С. Миљковић (Други асистент на клиници и Спикер краткоталасне станице ЦО-23), М. Драгин (Први професор), А. Масалов (Други професор), С. Врговић (Трећи професор), Н. Гашић (Четврти професор и Први губавац), Д. Билуш (Маршал), В. Дријак (Маршалова кћи), С. Јовановић (Ађутант), С. Бурја (Генерал), С. Душановић (Министар народног здравља), М. Стојадиновић (Господин, Трећи губавац и Један из гомиле светине), К. Шербан (Сестра и Новинарка), М. Миљуш (Новинар), В. Зељковић (Други губавац), М. Ајваз (Отац), Р. Кранчевић (Мајка), И. Јовановић (Кћи), Ц. Јакелић (Син), Ј. Петровић (Млади Криг и Спикер), С. Репак (Министар пропаганде), Р. Петровић (Спикер главне станице). Изведено 1 пут, глед. око 950. После премијере представа полицијски забрањена, а рд. Ф. Делаку наређено да напусти НСад.

ЛИТ: У. Чоб(анов), Велики успех Чапекове „Беле болести“ на новосадској сцени, Дан, 27. I 1938; A-m, „Fehér betegség“ – Szenzaciós rendezéseben adták elő Noviszádon Csapek modern drámáját, Reggeli Ujság, 27. I 1938; М. Шербан, Инсценација Чапекове „Беле болести“ (репродукција), Војвођански зборник, НСад, 1938, с. 155; Др К. Георгијевић, Карел Чапек, СКГ, 1938, књ. LIV, нова серија, с. 258-276; Ф. Делак, Чапекова „Бела болест“ у Новом Саду, Споменица СНП, 1861-1961, НСад 1961, с. 417-420.

М. Р.