БЕК Виктор Аугуст

БЕК Виктор Аугуст – глумац, редатељ и преводилац (Беч, Аустрија, 26. VIII 1888 – Загреб, 20. X 1974). Средњу школу полазио је у Сремској Митровици, а Градитељску школу у Згбу, гдје је 1909, као ученик Ђ. Прејца, дебитирао у ХНК. Неко је вријеме у путујућим дружинама, а од 1912. до 1914. студира глуму и режију у Бечу. Ангажиран је од 1914. до 1924. у Осијеку, 1924/25. у Сарајеву, 1925/26. у Сплиту, од 1926. до 1928. поновно у Сарајеву, а од 1928. до краја живота у Згбу, дијелом у ХНК а дијелом у Загребачком драмском казалишту (доцније Драмско казалиште Гавела). Дјелујући преко шест деценија на позорници остварио је изванредно опсежан репертоар почевши од класичних јунака (Хамлет, Јаго, Фрањо Мор) па до продубљено креираних психолошких ликова у реалистичким драмама Гогоља, Достојевског, Толстоја, Чехова, Ибзена, Хауптмана, Пирандела и др. Посебно се истичу његова остварења у домаћем репертоару –Крлеже (Доктор, Голгота; Угарковић, Вучјак), Фелдмана (Доктор, У позадини), Божића (Отац, Љуљачка у тужној врби) и Матковића (Беритић, Вашар снова), као и комични ликови Нушића. Посљедњи пут је наступио 1971. као Фирс у Вишњику Чехова. У различним театрима режирао је дјела Шекспира, Голдонија, Шилера, Крлеже, Фелдмана и др. Одиграо је мноштво улога на радију и телевизији те у домаћим филмовима. Превео је неколико комада са њемачког (М. Сорбул, М. Асталош, А. Хамик, Е. Гербер, К. П. Росем). У ДНП је 1944. приказиван његов пријевод комедије Деда на продају А. Хамика, у локализираној верзији Ј. Геца. Камило Томпа је 1953. урадио његов портрет (цртеж пером).

ЛИТ: Б. Мркшић, Виктор Бек, Вјесник, Згб, 10. I 1956; В. Ковачић, Виктор Бек, Политика, Бгд, 10. VIII 1958; М. Гргичевић, Виктор Бек (некролог), Вјесник, Згб, 22. X 1974; М. Шкиљан, Црвени саг који води до звијезда, Борба, Згб, 26. X 1974.

С. Б.