БАРБИЈЕ Жил-Пол (Jules-Paul Barbier)

БАРБИЈЕ Жил-Пол (Jules-Paul Barbier) – француски драмски писац и либретиста (Париз, Француска, 8. III 1822 – Париз, Француска, 16. I 1901). Дебитовао је у Француској комедији 1847. драмом Молијерова сенка (ова и друга његова драма у стиховима, Песник, сведоче о његовим поетским наклоностима). Након тога следи драма Андре Шеније, па Хофманове приче (заједно са М. Кареом) и друга дела, међу којима је и Јованка Орлеанка, за коју је хорску и сценску музику компоновао Шарл Гуно. Ово је дело 1890. извела Сара Бернар са огромним успехом. Већу и успешнију активност Б. је постигао као либретиста. Написао је око педесет либрета за многобројне композиторе међу којима су Делиб, Гуно, Мајербер, Офенбах, Рубинштајн, Сен-Санс, Тома… Нека од његових оперских и балетских дела остала су забележена као најуспешнија у француском XIX веку: Фауст, Ромео и Јулија, Мињон, Динорах, Хамлет, Хофманове приче. Пошто је Б. писао углавном у сарадњи са М. Кареом, тешко је одредити колики је чији допринос у поједином делу. Једино се са сигурношћу може говорити о ауторству Фауста, за којег је Б. заинтересовао и самог Гуноа. У СНП су извођене опере Хофманове приче и Фауст и балет Силвија.

Б. Р.