БАРБАРИЋ Мила

БАРБАРИЋ Мила – драмска глумица и певачица. Чланица СНП неколико месеци 1884. У ХНК у Згбу је од 31. X 1895. до краја 1900. била ангажована као члан збора.