БАНКОВАЧКИ Душан

БАНКОВАЧКИ Душан – шеф столарске радионице, висококвалификовани радник (Ириг, 19. I 1922 – ?). До доласка у СНП радио је као столар у грађевинском предузећу у НСаду, земљорадничкој радној задрузи „Ново доба“ у Иригу и у једном столарском предузећу у Сремској Митровици. У СНП је ступио 15. I 1955. и одмах показао велико интересовање за рад у столарској радионици и усавршио се у овом специфичном послу, па је, стекавши поверење сценографа и осталих сарадника, убрзо био распоређен на место руководиоца радионице. Као веома добар стручњак, вредан и савестан радник уживао је леп углед и као први из редова Техничког особља заслужио бронзану медаљу „Јован Ђорђевић“, која му је уручена 1982.

ЛИТ: Ж. Бајић, Са задовољством радио све послове, Позориште, НСад, 1984, бр. 5-6, с. 16.

Р. Б.