БАНДИЋ Даница

БАНДИЋ Даница – дечји и драмски писац (Загреб, 30. IX 1871 – Београд, 26. IX 1950). Кћи је глумаца Ане и Лазе Телечког (в). Рано је остала без родитеља, те ју је подигао и васпитао стриц Риста Телечки, који од 1894. био члан ДСНП. Основну школу је учила у Великом Бечкереку и Кикинди, дворазредну римокатоличку Вишу девојачку школу у Суботици, а Учитељску школу у Сомбору (1885-1888). Од СНП је 1890, већ као свршена учитељица, добила новчану помоћ од преко 1000 форинти скупљану пуних 17 г. од пријатеља Позоришта и поштовалаца Л. Телечког. Од 1888. до 1921. била је учитељица у Великој Клкинди, а од 1922. до смрти живела је у Бгду. Њен син Милан Бандић и кћи Милица Бандић такође су били глумци. Б. је објавила мањи број дечјих и неколико лирских песама и писала је позоришне комаде, нарочито сценске игре и приче намењене деци, које су међу најмлађима више деценија биле врло популарне. Штампано јој је неколико књига за децу, међу којима је најпопуларнија збирка дечјих прича Тера баба козлиће. Преводила је с немачког, а њена дечја игра Опроштај Снешка Белића преведена је на руски. Између 1892. и 1927. сарађивала је у најважнијим војвођанским и неколиким часописима ван Војводине. СНП је две сезоне имало на репертоару њену једночинку Еманципована (1896-1897), коју је Матица српска наградила са 200 круна. Комад је првобитно имао три чина, али је „на сугестију“ Матичиног рецензента Ј. Грчића (в) прерађен у једночинку!

БИБЛ: Тетка Данина књига, Велика Кикинда 1908; Еманципована, шаљива игра у 1 чину, ЛМС, 1895, књ. 182, с. 58-74 и у засебној књижици: НСад 1923; Тера баба козлиће, Бгд 1923; Зачарани шегрт, Бгд 1925; Прва заповест, Бгд 1927; Монолози, НСад 1928; Диалози, НСад 1928; Опроштај Снешка Белића, Бгд 1934; Прави пут, Девојка са златним рукама, Бгд 1934; Весела читанка, Бгд 1934.

ЛИТ: Ј. Грчић, Еманципована, ЛМС, 1894, књ. 180, с. 150-151; М. А. Јовановић, Еманципована, ЛМС, 1895, књ. 182, с. 160-161; (Ј.) Г(рчић), Српско народно позориште, Позориште, НСад, 1896, бр. 23, с. 91; А-м, Даница Бандић, родом Телечкова, српска књижевница, Календар „Свети Сава“ за 1909, с. 61 и 93; Љ. Божиновић, Из детињства књижевнице гђе Данице Бандић, Правда, 1935, бр. 11.117 (у Додатку за децу, с. 2).

Л. Д.