БАЛКАНСКА ЦАРИЦА

БАЛКАНСКА ЦАРИЦА – драма у 3 чина с певањем. Написао Никола I Петровић Његош. За позорницу удесио Антоније Хаџић. Музика: Хуго Доубек. Прво извођење у нашој земљи 2/14. I 1884. на Цетињу.

Прво извођење у СНП 3/15. IV 1895. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; Ј. Душановић (Иван-Бег), Д. Спасић (Ђорђе), Д. Ружић (Станко), А. Лукић (Дејан), М. Николић (Перун), Т. Лукићка (Даница), Ј. Весићева (Марта), М. Марковић (Ибрахим, Красо, Јован), Ј. Жикић (Лале, Други рањеник), М. Станковић, П. Добриновић (Калета), Т. Илић (Хото), Ђ. Кондороши (Васо), С. Крстић (Оливер), М. Токалић (Дабижив), К. Васиљевић (Остоја), Ђ. Бакаловић (Угљеша), Ј. Тодосић (Иво), П. Добриновић (Гуслар), М. Станковић (Први гуслар), С. Стефановић (Часник, Војник, Селим-паша, Бег), К. Васиљевић, П. Добриновић (Осман паша). – Изведено 43 пута.

БИБЛ: Балканска царица, Цетиње 1886.

ЛИТ: Ј. Грчић, Балканска царица, Позориште, НСад, 1895, бр. 38, с. 149-151; Ж. Драговић, „Балканска царица“ у Новом Саду, Позориште, НСад, 1896, бр. 45, с. 181-183; Николајев, Балканска царица, Slavonische presse, Осијек, 22. IX 1895; Л. Дотлић, „Балканска царица“ поводом 70-годишњице извођења, НС, 1954, бр. 84-85 и 86-87.

М. М.