БАЛЕТСКИ АНСАМБЛ

БАЛЕТСКИ АНСАМБЛ

Винчент АБАД (в)

Никола АЛИМПИЋ, Правни факултет, у СНП од 1. XII 1950. до 31. VIII 1951.

Славољуб АЛИМПИЋ (Ново Село, Лешница, код Лознице, 1. XI 1946 – Ново Село, 22. VI 2000), 8 разреда основне школе и 2 г. ДПШ БО, у СНП од 3. XII 1971, од 1. X 1978. вратар-телефониста и од 17. III 1980. до пензионисања, 9. VI 1998, музички реквизитар и помоћник нототекара

Едита АНАУ (Нови Сад, 12. VIII 1930 - ), 2 разреда БШ, у СНП од 15. IX 1950. до 31. VIII1951.

Јелена АНДРЕЈЕВ (в)

Драган АНЂЕЛКОВИЋ (Софија, Бугарска, 25. VII 1923 - ), 7 семестара Економског факултета, у СНП од 15. IX 1950. до 31. I 1951.

Невена АНТИЋ (в)

Светислав АПОСТОЛОВ (в)

Моника АРАБИАН (в)

Душанка АТЛАГИЋ (Приједор, 1. III 1934 - ), 2 разреда гимназије у Бгду, у СНП од 1. IX 1950. до 31. VIII 1953.

Михаи БАБУШКА (в)

Србислав БАЛАЋ (Земун, 27. IV 1937 - ?), основна школа и ДПШ БО, у СНП од 1. IX 1955. до 10. IV 1961, од 1. XII 1965. до 15. VIII 1967. и од 16. X 1974. до 10. III 1988.

Александра БАРАНКОВСКИ (в)

Милица БЕЗМАРЕВИЋ (Београд, 4. V 1965 – ), БШ, у СНП од 1. XI 1983. до 31. VII 1984.

Шахбас БИБИЋ (Зеница, 27. I 1938 - ), 6разреда БЛ, у СНП од 16. I 1965. до 31. VIII 1965.

Нада БИКИЦКИ (в)

Вера БЛАЖИЋ (в)

Ен Маделин ди БОАЗОН (Плимут, Велика Британија, 26. III 1947 - ), БЛ, у СНП од 2. IX 1967. до 4. X 1968.

Никола БОЖИНОВ (Скопље, СР Македонија, 4. V 1941 - ), 4 разреда основне школе, у СНП од 1. IX 1959. до 25. III 1961.

Светлана БОЖИЋ (Инђија, 20. I 1949 - ), 6 разреда БШ у Бгду 1967, у СНП од 11. XI1968. до 15. VIII 1969.

Рената БОЗО-МИЛЕР (Нови Сад, 4. VII 1933 – ), 2 разреда гимназије у НСаду 1948, у СНП од 1. X 1951. до 27. XII 1962.

Ђурђица БОЈАНИЋ (Солун, Грчка, 6. V 1935 - ), 8 разреда гимназије и БШ, у СНП од 1. IV 1955. до 31. VIII 1956.

Вера БОЈАНОВСКИ (Београд, 8. III 1933 - ), 2разреда гимназије, у СНП од 1. III 1950. до 31. VIII 1951.

Јулијана БОРУШ, у СНП од 1. IX 1951. до децембра 1951.

Николај БОШКО (Стара Пазова, 26. VI 1937 - ), у СНП од 1. XI 1958. до 31. VIII1959.

Угљеша БРАНКОВ (Ђевђелија, 26. VIII 1934 - ), мала матура у Сомбору, у СНП од 1. XII 1951. до 1. III 1953.

Ђорђе БРАНКОВИЋ, у СНП од 15. IX 1950. до 30. XI 1950.

Маргита БРАТОНОЖИЋ (в)

Милица БУБАЊ (Нови Сад, 23. V 1945 - ), ДПШ БО у НСаду, у СНП од 5. IX 1964. до 15. VIII 1965.

Норберт ВАЈС (Панчево, 3. III 1933 - ), БШ у Бгду, у СНП од 14. X 1955. до 31. VIII 1956.

Валентина ВАЉИНА (в)

Растислав ВАРГА (в)

Вера ВАСИЉЕВИЋ-ВЛАХОВИЋ (Сарајево, 4. VII 1934 - ), у СНП од 1. IX 1953. до 31. VIII 1954.

Петар ВАСИЋ (Београд, 21. II 1932 - ), 2 разреда гимназије и металостругарски курс, у СНП од 1. III 1950. до 31. VIII 1950.

Драгослав ВЛАЛУКИН (в)

Светлана ВОЈКИЋ (Земун, 22. VIII 1950 - ), БШ у Бгду 1968, у СНП од 12. XI 1968. до 15. VIII 1969.

Магда ВРХОВЕЦ (в)

Анкица ВУЈИН-ХЕРЕТЕК (Нови Сад, 24. VIII 1935 - ), НТИ у НСаду 1950, у СНП од 1. XII 1951. до 15. VIII 1960.

Ђорђе ВУКСАН (Крчедин, Срем, 1. X 1932 - Нови Сад, 20. IX 1963), нижа трговачка школа у НСаду 1949. и 3 разреда ДПШ БО у НСаду, у СНП од 1. X 1951. до 31. V 1955. и од 1. IX 1962. до 20. IX 1963.

Милан ВУЛЕТИЋ, ДПШ БО у НСаду, у СНП 1949/50.

Радомир ВУЧИЋ (в)

Миленко ГАРИЋ (Бачко Градиште, 16. VI 1923 - ), 3 разреда Школе ученика у привреди у НСаду, у СНП од 1. II 1951. до 31. VIII 1955.

Ружица ГАШПАРЕВИЋ (Корчула, 17. VI 1934 - ), 2 разреда гимназије и трговачки течај у Дарувару, у СНП од 15. IX 1950. до 31. VIII 1953.

Марија ГЕМЛ, у СНП 1958/59.

Едита ГЕНЦ (?, 14. VIII 1935 - ), у СНП од 1. IX 1956. до 31. VIII 1957.

Магдалена ГИКОВСКИ (Нови Сад, 18. X 1951 - ), ДПШ БО у НСаду 1970, у СНП од 1. IX 1970. до 30. IX 1994.

Јелена ГЛАВОНИЋ (Београд, 5. VIII 1928 - ), 4 разреда гимназије са малом матуром, у СНП од 1. III 1950. до 31. VIII 1953.

Ксенија ГЛИГОРИЋ (в)

Радослав ГЛУМАЦ (Загреб, Хрватска, 29. XII 1930 - ), НТИ, у СНПод 1. III 1950. до 31. IX 1950. и од 1. X 1953. до 31. V 1955.

Бранислава ГОЛДБЕРГЕР, у СНП 1949.

Ђурђица ГОРЕЦ (Винковци, Хрватска, 19. IV 1948 - ), основна школа и ДПШ БО у НСаду 1970, у СНП од 1. IX 1971. до 30. IX 1994.

Анита ГРАХЕК (в)

Стеван ГРЕБЕЛДИНГЕР (в)

Александар ГРИНБАУМ, у СНП у сезони 1958/59.

Илинка ГРЊА (в)

Оливера ГРОМИКО (Београд, 2.VIII 1931 - ), 2 разреда Учитељске школе, у СНП од 15. IX 1950. до 31. VIII 1951.

Милош ДИКОСАВЉЕВИЋ (Текериш, Србија, 28. XII 1925 - ), у СНП од 4. IV1952. до 31. VIII 1953. и од 1. I 1956. до 31. VIII 1958.

Јосип ДИМИТРИЈЕВИЋ (Осијек, ?), школа ученика у привреди у Осијеку 1961. и балетски студио, у СНП од 25. I 1964. до 8. I 1965.

Олга ДИМИТРИЈЕВИЋ рођ. Главина (Жујница, Врање, 21. X 1946 - ), СБШ у Бгду, у СНП од 16. VIII 1965. до 31. X 1968.

Светлана ДОНСКОВ (Бела Црква, 30. VIII 1943 - ), гимназија и ДПШ БО у НСаду 1963, у СНП од 16. VIII 1963. до 15. VIII 1967.

Јоан-Овидиу ДРАГОМАН (Сибиу, Румунија, 10. VI 1961 – ), БШ, у СНП од 1. IX 1983.

Никола ЂОКИЋ (Сарајево, 16. XII 1928 – 15. VII1 961), основна школа и 3 разреда Музичке школе БО у Сарајеву, у СНП од 1. X 1959. до 15. VIII 1961.

Бојка ЂОРЂЕВИЋ, у СНП у сезони 1949/50.

Војислава ЂОРЂЕВИЋ (Турн-Северин, Румунија, 3. IV 1933 - ), 3 разреда гимназије и БШ, у СНП од 1. III 1950. до децембра 1951.

Жанет ЖАКЕ (Шарлроа, Белгија, 7. IV 1942 - ), балетска академија, у СНП од 16. VIII 1969. до 7. XI 1969.

Магдалена ЖЕЛЕЗНИКАР (Цеље, 26. IV 1944 - ), један разред БШ у Љубљани 1961. и осмогодишња школа, у СНП од 16. VIII 1963. до 31. X 1964.

Милорад-Мића ЖИВАНОВИЋ (в)

Сава ЖИВАНЧЕВ (в)

Милош ЖИЛИЋ (Нови Сад, 7. X 1950 - ), ПШ БО у НСаду 1969, у СНП од 16. VIII 1969. до 15. VIII 1971.

Стеван ЖУНАЦ (Бока, 31. III 1929 - ), СБШ у Бгду 1951, у СНП од 1. IV 1950. до 6. V 1951.

Данило ЗИРОЈЕВИЋ, у СНП хонорарни члан у сезони 1949/1950.

Илина ЗЛАТАНОВИЋ (Београд, 24. VIII 1943 - ), СБШ, у СНП од 16. VIII 1964. до 15. VIII 1966. и од 1. X 1966. до 15. VIII 1967.

Матилда-Тита ИВКОВИЋ (в)

Славија ИВКОВИЋ-МАРЕНИЋ (Београд, 17. XI 1923 - ?), БШ Јелене Пољакове 1936-1943, Медицински факултет 1947-1951, у СНП солиста и педагог у сезони 1951/52.

Игњат ИГЊАТОВИЋ (в)

Марија ИГЊАТОВИЋ-МИЛЕР, рођ. Бана (Сремска Каменица, 13. VI 1949 – Нови Сад, 8. XI 2013), ПШ БО у НСаду 1968, у СНП од 1. X 1968. до пензионисања, 31. III 1992. (повремено и мање солистичке улоге).

Даница ИЗРАИЛОВСКИ. рођ. Рекалић (в)

Стеван ИЗРАИЛОВСКИ (в)

Смиља ИЛИЈЋ (Нови Сад, 29. VIII 1940 –Нови Сад, 18. VI 2017), гимназија са ВТИ, ДПШ БО у НСаду 1960. и апсолвент на Филозофском факултету, у СНП солиста I групе од 16. VIII 1960. до 15. VIII 1965.

Марија ЈАНКОВИЋ (в)

Владимир ЈЕЛКИЋ (в)

Петар ЈЕРАНТ (в)

Драган ЈЕРИНКИЋ (Кикинда, 5. IX 1958 – ), средња техничка школа, у СНП од 15. IX 1978. до 4. IV 1981.

Јасна ЈОЈКИЋ (Нови Сад, 9. VIII 1963 – ), БШ, у СНП од 1. XI 1983. до 6. IX 2013.

Маријан ЈОРДАКЕ (Доја, Румунија, 13. IV 1956 – ), БШ, у СНП од 1. I 1981. до 4. ВIII 1981.

Тома ЈОШАНОВИЋ (Београд, 7. IX 1932 - ); 3године школе за активне официре авијације, у СНП од 1. IX 1956. до 31. VIII 1957.

Надежда КАЛИНОВСКА (Београд, 5. V 1931 - ), 4 разреда гимназије, дактилографски курс у Бгду 1947, у СНП од 1. IX 1951. до 31. VIII 1952.

Харис КАЛИРИ (Атина, Грчка, 18. II 1933 - ), у СНП од 1. IX 1954. до 31. VIII 1955.

Борче КАРАЈЕВ (Воденско, Македонско-егејска Грчка, 10. VII 1942 – ), СБШ, у СНП од 20. IX 1963. до 15. VIII 1965.

Вера КАРИЋ (в)

Александра КЕТИГ (Нови Сад, 5. II 1961 – ), БШ, у СНП од 28. IX 1978. до 8. IX 1994.

Ирена КИШ-ОЦОКОЉИЋ (Сомбор, 1. VIII 1934 – ), гимназија са НТИ и 3 разреда ДПШ БО у НСаду код М. Дебељак; учила и код Н. Кирсанове, у СНП од 1948. до 1950.

Љиљана КИШПРЕДИЛОВ (Београд, 22. X 1942 – Београд, 23. V 1991), СБШ у Бгду, у СНП од 16. VIII 1962. до 15. VIII 1966.

Радисав КОБИЛАРОВ – ?

Бранислава КОВАЧЕВИЋ (Београд, 29. VIII 1932 - ), 3 разреда Економске школе у НСаду 1950. и 5 разреда Музичке школе у НСаду, у СНП од 15. IX 1950. до 31. XI 1959.

Душан КОВАЧЕВИЋ (в)

Риста КОВАЧЕВИЋ (в)

Нада КОЛАК (Београд, 31. VII 1942 - ), гимназија са ВТИ и ДПШ БО у НСаду 1961, 2 г. Медицинског факултета, у СНП од 16. VIII 1963. до 15. VIII 1965.

Георге Јон КОНСТАНТИН (Georghe Ion Constantin), Музичка гимназија “Г. Енеску” у Букурешту 1976, у СНП од 1. X1 979. до 4. VIII 1982.

Катарина-Каћа КОРАКОВ (Старчево, Банат, 26. XII 1933 – ), 2 разреда гимназије, 4 разреда БШ, у СНП од 1. III 1950. до 31. VIII 1950.

Љубинка КОРЕЛ (Крагујевац, 13. XII 1924 - ), НТИ у Бгду 1948, у СНП од 15. XII 1950. до 31. VIII 1952.

Јуриј КОШИР (Љубљана, 10. IX 1944 - ), основна школа у Марибору и један разред БШ, у СНП од 16. VIII 1967. до 15. VIII 1968.

Радован КРНАЈСКИ (Мол, 15. XII1922 - ), шест разреда основне школе и 3 разреда вечерње трговачке школе, у СНП од 1. IX 1950. до 31. XII 1950.

Љиљана КРСМАНОВИЋ (Београд, 24. III 1933 - ), гимназија са великом матуром и Музичка академија, у СНП солиста од 1. IX 1953. до 31. VIII 1954.

Дијана КРСТИЋ (в)

Драгица КРСТИЋ (Нови Сад, 13. XII 1959 – ), БШ, у СНП од 1. IX 1983.

Крста КУЗМАНОВСКИ (в)

Риста КУЗМАНОВСКИ (в)

Иван КУМВАЛД (Марибор, 4. IX1947 - ), 2 разреда БШ у Марибору 1964, у СНП од 15. IX 1965. до 31. I 1966.

Бела КУРУНЦИ (в)

Елизабета КУРУНЦИ рођ. Матлас (Земун, 10. V 1952 - ), СБШ у Бгду 1971, у СНП од 16. VIII 1972. до 30. XII 2002.

Мира ЛАЗАРЕВИЋ (Београд, 23. XI 1946 - ), СБШ у Бгду, у СНП од 16. VIII 1965. до 23. IX 1968.

Лидија ЛАЗАРЕВСКИ (Скопље, 1944 – ), у СНП од 1. IX 1963. до 31. X 1963.

Олга ЛАЛОШЕВИЋ (Бачка Паланка, 4. III 1942 - ), ДПШ БО у НСаду 1960, у СНП од 15. X 1961. до 30. IV 1962.

Софија ЛАТОВ (Чуруг, 1. X 1936 – Београд, 25. XI 2008), гимназија и ДПШ БО у НСаду 1956, у СНП од 1. IX 1956. до 31. VIII 1958.

Марија ЛАУТЕР, у СНП 1949.

Константин ЛАШКОВ, у СНП у сезони 1952/53.

Адријан Георге Емил ЛОТОТСКИ (Рус Вилеа, Румунија, 22. IV 1955 – ), БШ, у СНП од 1. X 1980. до 7. XI 1981.

Ђерђика ЛУКИЋ (Темерин, 16. VI 1960 – ), БШ, у СНП од 15. IX 1981. до 12. X 2015.

Антоније МАКСИМОВИЋ (Осијек, 6. IV1937 - ), у СНП од 1. IX 1956. до 31. VIII1957.

Биљана МАКСИЋ (в)

Владимир МАНДИЋ (Сарајево, 7. VI 1955 – ), БШ у НСаду, у СНП од 1. IX 1977. до 15. XI 1978. и од 27. XI 1979. до 16. IX 1987.

Ержебет-Ерика МАРИЈАШ-БРЗИЋ (в)

Наташа МАРИНКОВИЋ (Гњилане, Србија, 5. I 1937 - ), мала матура, у СНП од 1. IX 1953. до 15. VIII 1963.

Радисав МАРИНКОВИЋ (Стара Пазова, 6. II 1931 - ), велика матура, у СНП од 15. IX 1950. до 31. III 1952.

Пера МАРИЋ (Нови Сад, 9. VII 1963 – ), БШ, у СНП од 1. IX 1983.

Биљана МАРКОВИЋ (Нови Сад, 12. II 1963 – ), БШ, у СНП од 1. IX 1980.

Боривоје МАРКОВИЋ (Осијек, 15. V 1940 - ), гимназија са ВТИ у Бгду 1960, СБШ у Бгду, у СНП од 16. VIII 1965. до 15. VIII 1966.

Љубица МАРКОВИЋ-КЛИНАР (Велика Плана, 13. V1952 - ), гимназија и ПШ БО у НСаду 1970, у СНП од 16. VIII 1971. до пензионисања, 31. XII 1994.

Светлана МАРКОВИЋ (Сарајево, 8. V 1962 – ), БШ, у СНП од 5. IX 1985. до 13. X 1985.

Ђорђе МАРУШЕВИЋ (Суботица, 12. IV 1950 - ), осмогодишња школа, у СНП од 1. III 1970. до 31. VIII 1971.

Петар МАСЛАРЕВСКИ (в)

Татјана МАТЕЈИЋ (Београд, 15. VII 1960 – ), БШ у Бгду, у СНП од 1. IX 1979. до 31. VIII 1981.

Славица МЕДИЋ (Пишкоревци, Хрватска, 21. VIII 1932 - ), 3 разреда ДПШ БО у НСаду 1953, у СНП од 1. III 1950. до 30. IX 1962. и од 1. XI 1963. до 31. III 1966.

Мирјана МАТИЋ-МИЛЕНКОВИЋ (в)

Жарко МИЛЕНКОВИЋ (в)

Леонора МИЛЕР-ХРИСТИДИС (Темерин, 22. VII 1953 – ),школа за васпитаче и ПШ БО у НСаду 1973, у СНП од 20. VIII 1973.

Анђелка МИЛОВАН ?

Милиша МИЛОСАВЉЕВИЋ (в)

Ђорђе МИЛОШЕВИЋ-ТАШАК (в)

Мирко МИРКОВИЋ, у СНП у сезони 1950/51.

Живорад МИТРОВИЋ (Цариброд, Македонија, 20. I 1930 - ), 4 разреда основне школе, у СНП од 1. III 1950. до 31. VIII 1951.

Вера МИХАЈЛОВИЋ (Београд, 9. III 1927 - ), у СНП од 1. X 1950. до фебруара 1952.

Јелена МИХАЈЛОВИЋ-ХАЈЕК (в)

Мира МИХАЈЛОВИЋ, у СНП у сезони 1952/53.

Срђан МИХИЋ (Свилајнац, 23. II 1966 – ), школа за квалификоване раднике, у СНП од 15. X 1984. до 28. II 1985.

Драган МОЦИЋ (в)

Хелмут НЕДЕЛКО (в)

Радмила НЕСТОРОВИЋ (Нови Сад, 31. X 1966 – ), БШ, у СНП од 27. VIII 1984. до 31. VIII 1986.

Никола НИКИЋ (в. Борис Тонин)

Вера НИКОЛАЈЕВИЋ (Нови Сад, 25. V 1930 - ), у СНП од 1. X 1951. до 31. VIII 1952.

Јелена НИКОЛИЋ (Београд, 7. IX 1924 - ), у СНП од 1. IX 1954. до ?

Светлана НИКОЛИЋ (Нови Сад, 7. X 1963 – ), БШ, у СНП од 1. XI 1982. до 27. VI 1983.

Јелица-Буца НИНКОВИЋ-ПРОКИЋ (в)

Дамир НОВАК (в)

Добрила НОВКОВ рођ. Ђурашевић (в)

Живојин НОВКОВ (в)

Илија ОМАЈСКИ (Друган, Софија, Бугарска, 20. VII 1932 - ), СБШ у Софији 1951, у СНП солиста од 16. VIII 1964. до 31. I 1965.

Виктор ОРЕНДИ (Земун, 28. VIII 1941 - ), осмогодишња школа, у СНП од 1. II 1962. до 15. VIII 1963. и од 5. X 1963. до 15. VIII 1965.

Александру ОРОС (Сигет, Румунија, 27. III 1956 – ), БШ, у СНП од 1. X 1980. до 4. VIII 1981.

Фејза ОСМАНОВИЋ (Сарајево, 1941 – ), балет учила у балетском студију НП Сарајево, у СНП солиста од 16. VIII 1963. до 15. VIII 1965.

Силвио ПАВЛЕТИЋ (в)

Миленко ПАВЛОВИЋ (Сремска Митровица, 20. IV1924 - ), 4 разреда БШ, у СНП од 1. IX 1955. до 31. VIII 1956.

Раденко ПАВЛОВИЋ (Сарајево, 13. VIII 1955 - ), у СНП од 16. X 1971. до 15. IV 1972.

Љиљана ПАЈИЋ (Београд, 3. XI 1935 – ), 2 године балетског студија Маргите Дебељак, у СНП од 1. IX 1955. до 31. VIII 1956.

Вероника ПАЛ (Мол, 1. I 1936 – ), 4 разреда ДПШ БО у НСаду 1959, у СНП од 20. XI 1955. до 31. VIII 1956.

Јулка ПАЛАШТИ (Нови Сад, 27. V 1938 - ), 8 разреда основне школе и ДПШ БО у НСаду 1956, у СНП од 1. IX 1954. до 15. VIII 1961.

Татјана ПАНДУРОВИЋ рођ. Мошински (в)

Златко ПАНИЋ (в)

Миодраг ПАНИЋ (в)

Градимир ПАНКОВ (в)

Албин ПАХЕРНИК (в)

Јован ПАШТИ (Пригревица, 23. XII 1925 - ), у СНП солиста од 1. IX 1958. до 31. VIII 1959.

Анушка ПЕЈОВИЋ, корепетитор (Малоле Бен, Француска, 20. X 1964 – ), средња музичка школа, у СНП од 26. VIII 1985.

Ентони ПЕЈС (Anthony Pace) (Каиро, Египат, 5. III 1944 - ), БШ, у СНП од 16. VIII 1969. до 7. XI 1969.

Џемал ПЕКМЕЗОВИЋ (Сарајево, 18. IX 1941 - ), 6 година

балетског студија НП у Сарајеву, у СНП солиста од 24. I 1964. до 15. VIII 1964.

Нада ПЕРКУШИЋ (Загреб, 21. V 1932 - ), 2 разреда гимназије и 2 разреда вечерње трговачке школе, у СНП од 1. III 1950. до 30. IV 1950.

Милутин ПЕТРОВИЋ (Нови Сад, 24. X 1962 – ), БШ, у СНП од 1. X 1981. до 6. I 1984. и од 25. II 1985. до 12. X 2015.

Ратко ПЕТРОВИЋ (Вича, Лучани, Србија, 1. VIII 1949 - ), СБШ у Скопљу, у СНП од 10. X 1974. до 13. IX 1978.

Слободанка ПЕТРОВИЋ (Београд, 26. IX 1946 – ), СБШ у Бгду 1965, у СНП од 16. VIII 1965. до 15. VIII 1966.

Ђурђица ПЕТРОВСКА (Куманово, 17. IV 1944 – ), СБШ у Скопљу, у СНП од 1. IX 1963. до 15. VIII 1965.

Томислав ПЕЧАРИЋ (в)

Мира ПЛАВШИЋ (Нови Сад, 6. IV 1939 - ), 3 разреда гимназије са ВТИ и ДПШ БО у НСаду 1958, у СНП од 1. I 1959. до 30. IX 1962.

Владимир ПОКОРНИ (Земун, 17. I 1936 - ), у СНП солиста од 1. X 1966. до 15. VIII 1967.

Ерна ПОЛЕНЕК (Загреб, 19. II 1935 - ) , 2 разреда БШ у Бгду 1949, у СНП од 1. IV 1950. до 31. VIII 1955.

Миранда ПОЛЗОВИЋ (Нови Сад, 27. VII 1944 – ), ПШ БО у НСаду, у СНП од 1. IX 1964. до 15. VIII 1967 (повремено играла и мање солистичке улоге)

Мариангела ПОЛИЋ (Сплит, 2. VIII1937 - ), СБШ, у СНП од 12. IX 1966.

Тереза ПОЉАК-ЧЕБСКИ (Нови Сад, 22. VI 1946 – Нови Сад, 5. IV 1988), Нижа музичка школа, школа за васпитаче и ПШ БО у НСаду, у СНП од 16. I 1968. до 30. VI 1968. и од 1. IX 1974. до смрти.

Борис ПОПЛАВСКИ (Ниш, 27. V1937 - ), 2 разреда БШ, у СНП од 1. IX 1959. до 31. XII 1959. и од 1. X 1965. до 30. XI 1965.

Вујадин ПОПОВИЋ (Нови Сад, 18. XII1938 - ), гимназија са ВТИ у НСаду 1961. и ПШ БО у НСаду, у СНП од 1. IX 1961. до 15. VIII 1963, од 11. IX 1965. до 15. VIII 1967. и од 1. IX 1968.

Д. ПОПОВИЋ, у СНП у сезони 1952/53.

Мира ПОПОВИЋ-СЕНАШИ (в)

Андрија ПУНДОВ (в)

Борис РАДАК (в)

Аријана РАДИН, у СНП 1949.

Славица РАДИША (Дорослово, Сомбор, 19. VI 1951 - ), СБШ у Бгду 1971, у СНП од 1. X 1971. до 30. VI 1972.

Зоран РАДОЈЧИЋ (Нови Сад, 24. VIII 1953 – ), основна школа, у СНП од 1. IX 1977.

Мила РАДОЈЧИЋ (Нови Сад, 26. XII 1948 - ), 2 разреда БШу НСаду 1965, у СНП од 10. IX 1966. до 15. VII 1967.

Живко РАДОЊИЋ (Шабац, 25. I 1936 - ), један разред СБШ у Бгду, у СНП од 1. IX 1960. до 19. IX 1961.

Олга РАДОЊИЋ (Јаша Томић, 18. VIII 1937 – Бар, 9. VIII 2013), гимназија са ВТИ, ДПШ БО у НСаду 1956, Филозофски факултет, у СНП од 1. IX 1956. до 15. VIII 1963. (повремено играла и мање солистичке улоге)

Угљеша РАЈЧЕВИЋ ?

Благоје РЕБА ?

Ото РИС (в)

Марица РИСТИЋ (?, 19. V 1931 - ), у СНП од 10. IX 1956. до 31. VIII 1957.

Думитру РОМАН (Панчиу, Румунија, 18. VI 1959 – ), БШ, у СНП од 1. I 1981. до 1. VIII 1982.

Здравка РУПЧИЋ (Сарајево, 19. VI 1926 - ), велика матура 1945, у СНП од 1. IX 1951. до 31. VIII 1953.

Мира РУШКУЦ рођ. Девић (в)

Џо САВИНО (в)

Драган САВИЋ (Београд, 18. IV 1923 - ), БШ, у СНП од 31. VII 1952. до 1. III 1956.

Свенка САВИЋ рођ. Васиљев (в)

Петер САРДОЧ (в)

Франсес СВАН (в)

Драган СЕФЕРОВИЋ (Земун, 27. III 1939 - ), 4 разреда основне школе, у СНП солиста од 10. III 1965. до 15. VIII 1965.

Бригита СИБЕР (Нови Сад, 15. X 1939 - ), НТИ 1955. и ДПШ БО у НСаду 1958, у СНП од 1. I 1959. до 15. VIII 1960.

Нада СИМИЋ (Бачка Паланка, 2.VI 1926 - ), велика матура у Бгду 1947. и Филолошки факултет, у СНП од 15. IV 1950. до 31. VII 1952.

Емануел СИРБУ (Каракал, Румунија, 11. X 1952 – ), БШ, у СНП од 1. IX 1980. до 25. VII 1983.

Наташа СЛАТКИ (?, 24. XII 1966 – ), БШ, у СНП од 5. IX 1985. до 4. VIII 1986.

Ксенија СМУЂА рођ. Кецојевић (Београд, 14. IX 1932 - ), СБШ у Панчеву, 3 године Правног факултета и Филизофски факултет у Бгду, у СНП од 1. IX 1955. до 31. VIII 1956.

Аленка СПАЈИЋ-РАНЧИЋ- СБШ у НСаду 1948/1949, у СНП наступала пре оснивања Балета – 1949. у драмском комаду Грађанин племић

Јулијана СРЕМАЦ(в)

Вера СРЕМАЧКИ (Врбас, 19. VII 1938 - ), 5 разреда ДПШ БО у НСаду, у СНП од 1. IX 1955. до 15. VIII 1960.

Горица СТАНКОВИЋ (в)

Александар-Аца СТАНОЈЕВИЋ (Београд, 9. II 1931 - ), 4 разреда гимназије са НТИ, у СНП од 1. III 1950. до 30. VII1951.

Виргил СТАНЧИУ (Темус, Румунија, 12. II 1955 – ), БШ, у СНП од 1. I 1981. до 4. VIII 1981.

Оливера СТЕФАНОВИЋ (Београд, 15. XII 1939 - ), 2 разреда СБШ у Бгду 1961. и велика матура у Бгду 1961, у СНП од 13. XII 1963. до 30. VI 1964.

Софија СТОЈАДИНОВИЋ(в)

Соња СТОЈАНОВИЋ-ШТРАСБЕРГЕР (Ваљево, 24. IV 1927 - ), 8 разреда гимназије са ВТИ и 2 разреда СБШ, у СНП од 1. III 1950. до 30. VI 1951. и од 1. III 1965. до 31. VIII 1969.

Ружица СТУПАРЕВИЋ (Београд, 1934 - ), у СНП од 1. IX 1953. до 31. XII 1953.

Мирјана СУБОТИЧКИ (Нови Сад, 28. I 1949 - ), ПШ БО у НСаду, у СНП од 1. XI 1968. до 3. XI 1991.

Живан СУВАЧАРЕВИЋ (Ковиљ, Нови Сад,13. IX1922 - ), 5 разреда БШ, у СНП од 1. IX 1955. до 31. VIII 1956.

Јован СУВАЧАРЕВИЋ (в)

Борис ТАЛЕВСКИ (Битољ, 6. III 1937- ), 2 разреда грађанске школе у Скопљу 1955, једна гадина балетског студија у Сарајеву 1960/61. и 4 разреда ДПШ БО у НСаду, у СНП од 1. IX 1957. до 31. VIII 1959. и од 16. II 1963. до 15. VIII 1965.

Витомир ТАНКОСИЋ (Београд, 17. III 1933 - ), 4 разреда основне школе, у од 1. III 1950. до 31. VIII 1951.

Живорад ТАНКОСИЋ (Цариброд, Македонија, 20. I 1930 - ), 4 разреда основне школе, у СНП од 1. III 1950. до ????????

Мирослава ТАПАВИЦА (в)

Габријела ТЕГЛАШИ (в)

Бранислав ТЕШАНОВИЋ (Нови Сад, 28. XII 1965 – ), БШ, у СНП од 5. IX 1985. до 20. VIII 1993.

Бранислава ТИТЕЛАЦ (в)

Гизела ТОТ-ВЕЛИЧКОВИЋ (в)

Амалија УЗЕЛАЦ рођ. Шлезак (в)

Никола УЗЕЛАЦ (в)

Илина УРОШЕВИЋ (Београд, 28. XII1948 – ), осмогодишња школа и 6 разреда СБШ у Бгду, у СНП од 23. VIII 1971.

Савка УТЈЕШАНОВИЋ (в)

Сања ФЕЛЕ (Нови Сад, 18. VI 1963 – ), БШ, у СНП од 1. XI 1982. до 31, VIII 1996.

Исмет ФЕТАХОВИЋ (Приштина, 27. III 1954 - ), осмого­дишња школа и 4 године балетског студија у НП Сарајево 1967-1971, у СНП од 16. X 1971. до 12. X 2015.

Радмила ФИЛИПЕНДИН (Бачка Паланка, 18. VII 1946 - ), гимназија и ПШ БО у НСаду 1965, у СНП од 1. IX 1967. до 30. IX 1968.

Вера ФИЛИПОВИЋ (Београд, 26. XI 1941 - ), гимназија са ВТИ и ДПШ БО у НСаду, у СНП од 16. VIII 1960. до 16. VIII 1963 (повремено играла мање салистичке улоге)

Жан-Лик ФОНТАНАЗ (Jean Luc Fontanaz) (Литри ет-Епес, Швајцарска, 26. IV 1945 - ), БШ, у СНП од 1. IX 1969. до 31. XII 1969.

Клодин ФОНТАНАЗ (Claudine Fontanaz) (Литри ет-Епес, Швајцарска, 19. I 1946 – ), БШ, у СНП од 16. VIII1969. до 31. XII 1969.

Фрања ХАЈЕК (в)

Василе ХАЛАКУ (в)

Мирко ХАРЕЈ, у СНП хонорарно од 1. I 1953. до 31. VIII 1953.

Славица ХАТВАГНЕР-МЕДИЋ (Пишкоревци, Хрватска, 21. VIII 1952 - ), 3 разреда СБШ у Мостару, у СНП од 1. III 1950. до 30. IX 1962. и од 1. XI 1963. до 31. III 1966.

Џевад ХАЏИХАСАНОВИЋ (Сарајево, 2. V 1952 - ), основна школа и балетски студио НП у Сарајеву, у СНП од 1. X 1971. до 31. XII 1972.

Штефица ХЕЛЕР (Осијек, 26. IX 1936 - ), 3 разреда школе за опште образовање радника, у СНП од 1. IX 1956. до 31. VIII 1957.

Љиљана ХМЕЛА (Београд, 29. XI 1944 – ), СБШ у Бгду, у СНП од 16. VIII 1963. до 15. VIII 1964.

Стеван ХОЛИЧЕК (в)

Апостол ХРИСТИДИС (в)

Радојка ЦВЕТАНОВИЋ (Лапоре, Мачковац, 15. IV1933 – ), један разред гимназије, у СНП од 1. IX 1950. до 30. IV 1951.

Спаска ЦИВРИЋ, у СНП 1949.

Вида ЧЕНЕЈАЦ, у СНП 1949.

Владимир ЧЕБСКИ)

Марија ШАРЧЕВИЋ (Нови Сад, 23. V 1959 – ), БШ у НСаду, у СНП од 1. X 1978. до 12. X 2015.

Тамара ШИБАЛИЋ (Суботица, 15. IX 1936 - ), СБШ, у СНП од 1. IX 1954. до 31. VIII 1955.

Велимир-Вељко ШИПОШ, у СНП у сезони 1949/50.

Верица ШОБОТ (Степановићево, 8. XII 1945 - ), ПШ БО у НСаду 1963, у СНП од 1. IX 1963. до 15. VIII 1965.

Бранко ШРОТ (Крањ, Словенија, 27. VII 1962 – ), основна школа, у СНП од 16. VIII 1982. до 31. VIII 1983.

Љ. М.