ВУЈИЋ Јоаким

ВУЈИЋ Јоаким – књижевник, позоришни стваралац (Баја, Мађарска, 20. IX 1772 – Београд, 20. XI 1847). Отац Глигорије био је сапунџија и трговац. Славјанску православну и фрањевачку школу учио је у Баји, малу и велику гимназију у НСаду, Калачу и Сегедину. У Евангеличком лицеју у Пожуну почео је 1782. да студира права, али се 1795. … Continue reading ВУЈИЋ Јоаким