IGOR KSIONŽIK

tenor, solista Opere

Rođen 1963. u Skoplju (R Makedonija).

Nižu i srednju muzičku školu „Kosta Manojlović“ završio u Zemunu, a Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu.

Od 1990. je član Opere Srpskog narodnog pozorišta, od 1995. godine je solista Opere.

Nastupao je u operi Travijata u ulozi Gastona u Pečuju (Mađarska) u čast Plasida Dominga, u julu 2017.

Operski repertoar

F. Alfano: Vaskrsenje – Kozak, Šef stanice
I. Bajić: Knez Ivo od Semberije, Kulin-beg
S. Barber: Partija bridža (Omnibus opera) – Bil
V. Belini: Norma – Flavio
Ž. Bize: Karmen – Dankairo
A. Borodin: Knez Igor – Ovlur
Đ. Verdi: Don Karlos – Glasnik
Magbet – Malkolm
Nabuko – Abdalo
Rigoleto – Borsa
Simon Bokanegra – Kapetan
Travijata – Gaston
Trubadur – Ruiz, Glasnik
Aida – Glasnik
A. Vrebalov: Mileva – Moric
D. Despić: Pop Ćira i pop Spira – Pera Tocilov, seoski kočijaš
G. Doniceti: Viva la mama – Guljelmo, Impresario
Lučija od Lamermura – Normano
Z. Juranić: Posljednji ljetni cvijet – Prvi muškarac, Najavljivač u varijeteu, Mladić s „jamahom“
I. Kalman: Kneginja čardaša – Ferenc Kerekeš
M. Li: Čovek od la Manče – Sveštenik
V. A. Mocart: Čarobna frula – Monostatos
K. Orf: Karmina burana – solo-glas tenor
Đ. Pučini: Boemi – Benoa; Madam Baterflaj – Goro; Toska – Spoleta
N. Rimski-Korsakov: Majska noć – Rakidžija
Đ. Rosini: Seviljski berberin – Fjorelo
P. Stojanović: Vojvoda od Rajhštata – Sedlnicki
DŽ. Stejn-DŽ. Bok: Violinista na krovu – Motl
Z. Hristić: Suton – Sabo
P. I. Čajkovski: Pikova dama – Čaplicki, Ceremonijal-majstor
D. Šostakovič: Katarina Izmajlova – Nihilista
J. Štraus: Baron ciganin – Otokar
Jabuka – Miša
Slepi miš – Frank


Koncertni repertoar

Đ. Verdi: Otelov povratak iz rata (Otelo)
Đ. Pučini: finale prvog čina (Turandot)

Galerija

Nagrade

Godišnja nagrada Srpskog narodnog pozorišta:

– za muzičko-scensku kantatu Karmina burana 2011.

VideoIz medija

Orfova „Karmina burana“ u izvođenju svih ansambala SNP-a