SRPSKO NARODNO POZORIŠTE

Pozorišni trg 1, 21101 Novi Sad
+ 381 21 6621 411BLAGAJNA

+ 381 21 520 091
+ 381 21 6621 411 lok. 123
biletarnica@snp.org.rs

CENOVNIK ULAZNICA I USLUGA

ORGANIZOVANA PRODAJA

+ 381 21 6621 186
+ 381 21 6613 957
+ 381 21 6621 411 lok. 691
organizovane.posete@snp.org.rs

REKLAMACIJE I PODRŠKA

eulaznice@snp.org.rs

REZERVACIJA I PRODAJA ULAZNICA
*Kupljene ulaznice se u slučaju otkazivanja predstave mogu vratiti ili zameniti u roku od 15 dana.

UPRAVA
DR ZORAN ĐERIĆ
UPRAVNIK

+ 381 21 528 894
+ 381 21 6621 411, lok. 119
uprava@snp.org.rs

blank


VANJA VUČENOVIĆ
Pomoćnik upravnika za opšte i pravne poslove

+ 381 21 6621 411
vanja.vucenovic@snp.org.rsDANICA ČELEKETIĆ
Pomoćnik upravnika za finansijske poslove

+ 381 21 426 071
+ 381 21 6621 411, lok. 211, 107
danica.celeketic@snp.org.rsMR ZORAN SUBOTIČKI
Pomoćnik upravnika za programske delatnosti

+ 381 21 426 407
+ 381 21 6621 411, lok. 204
zoran.suboticki@snp.org.rsSENKA PETROVIĆ
Projekt menadžer

+ 381 62 623 258
+ 381 21 427 975
+ 381 21 426 402
project.manager@snp.org.rsALEKSANDRA MAKSIMOVIĆ
Koordinator programa

+ 381 21 527 897
+ 381 21 6621 411, lok. 226
aleksandra.maksimovic@snp.org.rs

SLOBODANKA KRASIĆ
Poslovni sekretar

+ 381 21 528 894
+ 381 21 6621 411, lok. 119
boba.krasic@snp.org.rs

DRAMA
MILOVAN FILIPOVIĆ
DIREKTOR DRAME

+ 381 21 523 752
+ 381 21 6621 411, lok. 206
drama@snp.org.rs


Direkcija Drame:

LJUBINKA GVOZDENOVIĆ – operativni direktor

+ 381 21 523 752
+ 381 21 451 969
+ 381 21 6621 411, lok. 106, 163
drama@snp.org.rs
ljubinka.gvozdenovic@snp.org.rs

OPERA
ALEKSANDAR STANKOV
DIREKTOR OPERE

+ 381 21 6621 411, lok. 210
opera@snp.org.rs


LADO LEŠ – operativni direktor

EMILIJA BILIĆ – sekretar

+ 381 21 6616 669
+ 381 21 6612 528
+ 381 21 6621 411, lok. 208, 209
opera@snp.org.rs
lado.les@snp.org.rs

BALET
TONI RANĐELOVIĆ
DIREKTOR BALETA

+ 381 21 6624 858
+ 381 21 6621 411, lok. 213
balet@snp.org.rs


Direkcija Baleta:
+ 381 21 422 757
+ 381 21 6621 411, lok. 212, 159, 130
balet@snp.org.rs

TEHNIKA
SAŠA SENKOVIĆ
DIREKTOR TEHNIKE

+ 381 21 452 621
+ 381 21 6621 411, lok. 133, 202
+ 381 21 6621 411, lok. 103, 201
tehnika@snp.org.rs

Šefovi scena:
+ 381 21 527 296
+ 381 21 6621 411, lok. 129
scena@snp.org.rs

Radionice:
+ 381 21 553 705

SLUŽBA PRODAJNI CENTAR
SRBIJANKA SAVIĆ
Rukovodilac službe prodajnog centra

+ 381 21 427 959
+ 381 21 427 980
+ 381 21 6621 411, lok. 128, 136
srbijanka.savic@snp.org.rs

Organizovana prodaja:
+ 381 21 6613 957
+ 381 21 427 991
+ 381 21 6621 186
+ 381 21 6621 411 lok. 691
organizovane.posete@snp.org.rs

SLUŽBA PR CENTAR

+ 381 21 451 452
+ 381 21 6621 411, lok. 137, 147
redakcija@snp.org.rs
protokol@snp.org.rs
pr@snp.org.rs
marketing@snp.org.rs

SLUŽBA PROMO CENTAR

RADULE BOŠKOVIĆ
Rukovodilac službe promo centra

+ 381 21 420 733
+ 381 21 6621 411, lok. 144
rboss@snp.org.rs

SLUŽBA PRODUKCIONI RTV CENTAR
IVANA GAJIĆ
Rukovodilac službe produkcionog RTV centra

+ 381 21 427 978
+ 381 21 6621 411, lok. 139
ivana.gajic@snp.org.rs


NEMANJA PETRONJE
Reditelj

+ 381 21 544 622
+ 381 21 6621 411, lok. 197