SRPSKO NARODNO POZORIŠTE

Pozorišni trg 1, 21101 Novi Sad
+ 381 21 6621 411

BLAGAJNA

+ 381 21 520 091
biletarnica@snp.org.rs

REZERVACIJA I PRODAJA ULAZNICA

ORGANIZOVANA PRODAJA

+ 381 21 6621 186
+ 381 21 6613 957
+ 381 21 427 991
organizovane.posete@snp.org.rs

IZNAJMLJIVANJE PROSTORA

+ 381 21 427 978
enriko.horvat@snp.org.rs

CENOVNIK USLUGA

REKLAMACIJE I PODRŠKA

eulaznice@snp.org.rs

*Kupljene ulaznice se u slučaju otkazivanja predstave mogu vratiti ili zameniti u roku od 15 dana.

DR ZORAN ĐERIĆ
v.d. upravnika
+ 381 21 528 894
uprava@snp.org.rs

SONJA DAMJANOVIĆ
zamenik upravnika
+ 381 21 528 894
sonja.damjanovic@snp.org.rs

MILOVAN FILIPOVIĆ
direktor Drame
+ 381 21 523 752
drama@snp.org.rs
milovan.filipovic@snp.org.rs

ŽELJKO R. ANDRIĆ
direktor Opere
+ 381 21 6616 669
opera@snp.org.rs

TONI RANĐELOVIĆ
direktor Baleta
+ 381 21 6624 858
+ 381 21 422 757
balet@snp.org.rs

MARKO RADANOVIĆ
direktor Tehnike
+ 381 21 452 621
tehnika@snp.org.rs

DANICA ČELEKETIĆ
direktor programsko-stručnih poslova
+ 381 21 426 071
danica.celeketic@snp.org.rs
MR ZORAN SUBOTIČKI
izvršni direktor programskog sektora
+ 381 21 426 407
zoran.suboticki@snp.org.rs
LJUBINKA GVOZDENOVIĆ
izvršni direktor Drame
+ 381 21 523 752
drama@snp.org.rs

LADO LEŠ
izvršni direktor Opere
+ 381 21 6616 669
lado.les@snp.org.rs

SLOBODANKA KRASIĆ
sekretar
+ 381 21 528 894
+ 381 21 6621 411, lok. 119
uprava@snp.org.rs
boba.krasic@snp.org.rs
BILJANA MILORADOV
organizator protokola
+ 381 427 975
biljana.miloradov@snp.org.rs
protokol@snp.org.rs

DRAGANA KUZMANOVIĆ
projektni menadžer
+ 381 21 426 402
dragana.kuzmanovic@snp.org.rs

SRBIJANKA SAVIĆ
rukovodilac prodaje
+ 381 21 427 959
srbijanka.savic@snp.org.rs

IVANA GAJIĆ
rukovodilac službe produkcije i medija
+ 381 21 427 978
ivana.gajic@snp.org.rs
JELENA LAGATOR
urednik za informisanje i odnose s javnošću
+ 381 21 451 452
jelena.lagator@snp.org.rs
TOMISLAV ŠARABA
rukovodilac službe za opremanje i izvođenje predstava / radionice
+ 381 21 553 705
tehnika@snp.org.rs

STANOJE ŽERAVICA
IVAN MILORADOV

koordinatori službe za opremu predstava / šefovi scene
+ 381 21 527 296
tehnika@snp.org.rs
scena@snp.org.rs