SRPSKO NARODNO POZORIŠTE

Pozorišni trg 1, 21101 Novi Sad
+ 381 21 6621 411

BLAGAJNA

+ 381 21 520 091
biletarnica@snp.org.rs

REZERVACIJA I PRODAJA ULAZNICA

ORGANIZOVANA PRODAJA

+ 381 21 6621 186
+ 381 21 6613 957
+ 381 21 427 991
organizovane.posete@snp.org.rs

IZNAJMLJIVANJE PROSTORA

+ 381 21 427 980
zakup@snp.org.rs

CENOVNIK USLUGA

REKLAMACIJE I PODRŠKA

eulaznice@snp.org.rs

*Kupljene ulaznice se u slučaju otkazivanja predstave mogu vratiti ili zameniti u roku od 15 dana.

ALEKSANDAR STANKOV
Upravnik
+ 381 21 528 894
uprava@snp.org.rs

MILOVAN FILIPOVIĆ
Direktor Drame
+ 381 21 523 752
drama@snp.org.rs
milovan.filipovic@snp.org.rs

SANDRA MILANKOV
Direktorka Opere
+ 381 21 6616 669
opera@snp.org.rs
sandra.milankov@snp.org.rs

TONI RANĐELOVIĆ
Direktor Baleta
+ 381 21 6624 858
+ 381 21 422 757
balet@snp.org.rs

MARKO RADANOVIĆ
Direktor Tehnike
+ 381 21 452 621
tehnika@snp.org.rs

DANICA ČELEKETIĆ
Direktor programsko-stručnih poslova
+ 381 21 426 071
danica.celeketic@snp.org.rs