IZDANJABIBLIOTEKAARHIVVESTI

BIBLIOTEKA


Srpska čitaonica donela je odluku da se 16. jula 1861. godine osnuje Srpsko narodno pozorište, a upravnički poslovi povere Jovanu Đorđeviću (1826- 1900). On je počeo da skuplja i nabavlja pozorišna dela i stručnu literaturu za potrebe Pozorišta. Serijom svojih članaka objavljenih u Srbskom dnevniku pozvao je Srbe da pomognu inicijativu osnivanja Pozorišta. Ubrzo stižu prilozi u novcu, predmetima pogodnim za pozorišnu rekvizitu, knjigama: domaćim, stranim prevedenim i neprevedenim dramskim tekstovima, a na osnovu tih telstova rađene su posrbe. Dramska dela i neke komade sa repertoara Pozorište je razmenjivalo i sa drugim pozorištima. Uprava Srpskog narodnog pozorišta izdaje 1872. godine odabrana dela udešena za predstave i objavljuje ih kao Zbornik pozorišnih dela u četrdesetak svesaka.

Biblioteka danas čuva preko deset naslova iz Zbornika pozorišnih dela: drugo izdanje Šarana Jovana Jovanovića Zmaja iz 1876. godine; Kraljeva seja Milana Jovanovića iz 1872; drugo popravljeno izdanje Maksima Crnojevića Laze Kostića iz 1887; Romeo i Julija Vilijema Šekspira iz 1876. i druga dramska dela. Biblioteka čuva list Pozorište od prvog broja iz 1871. godine.
Najstariji dramski tekstovi su se prepisivali i na taj način umnožavali za potrebe glumaca. Prepisivao je pisar i arhivar pozorišnih dela,ali se dešavalo da i sami glumci prepisuju dela i uloge. Međutim, ni jedan takav tekst nije sačuvan, jer je požar u noći između 22. i 23. januara 1928. godine zahvatio zgradu Dunđerskovog pozorišta. U požaru su uništeni arhiva i biblioteka, te bogati fundus dekora i kostima. Izgorelo je 4000 knjiga, prva izdanja dramskih dela Stefana Stefanovića, Jovana Sterije Popovića, Konstantina Popovića Komoraša, Joakima Vujića, Jovana Subotića, Koste Trifkovića, Laze Kostića i drugih naših pisaca.
Posle požara 1929. godine, na obnovi Biblioteke dosta je učinilo Narodno pozorište Dunavske banovine pod upravom Marka Maletina. Nabavljeno je preko 2000 knjiga do 1941. godine. Ratom je Biblioteka znatno oštećena. Posle Drugog svetskog rata Srpsko narodno pozorište je nastavilo sa radom i pristupilo sistematskom proširivanju fonda dramskom, muzičkom i ostalom stručnom literaturom. Godine 1947. zaposlen je prvi bibliotekar i muzički arhivar Đura Davidovac (1898- 1968), koji je započeo sređivanje fonda i kataloga. Biblioteku je uspešno vodila naredne tri decenije Slavka Vidaković sve do 1995. godine, u početku samostalno, a kasnije sa pok. Ivankom Maksimović.
Fond Biblioteke se stalno obogaćuje i dostigao je 26.000 stručnih pozorišnih publikacija, brojnih naslova periodike, preko 3.200 različitih naslova dramskih tekstova. Unikati, časopisi i stara i retka knjiga se koristi u prostorijama čitaonice. Biblioteka publikacije nabavlja kupovinom, poklonom i međubibliotečkom razmenom. Vodi katalog imenski, predmetni, stručni, katalog naslova dramskih dela, elektronski katalog i katalog CD, DVD.
Smatra se da je Biblioteka Srpskog narodnog pozorišta danas jedna od najopremljenijih i nasjtručnijih specijalnih pozorišnih biblioteka.

U Biblioteci radi Olga Radman, bibliotekar.

BIBLIOTEKA Srpskog narodnog pozorišta
Pozorišni trg 1
21101 Novi Sad

+ 381 21 426 403
biblioteka@snp.org.rs

rad sa korisnicima: 9 – 14 časova

UMETNIČKI ARHIV

Arhiv Srpskog narodnog pozorišta počeo je da se formira danom osnivanja SNP. Celokupna građa vezana za rad Srpskog narodnog pozorišta iz godine u godinu se uvećavala pa se samim tim se i Arhiv formirao. Arhiv sistematski prikuplja, evidentira i obrađuje materijal vezan za umetnički rad Pozorišta.

Danas je građa vezana za rad Srpskog narodnog pozorišta pohranjena u tri ustanove: građa vezana za period do Drugog svetskog rata nalazi se u Pozorišnom muzeju Vojvodine, zatim nešto manji deo u Ahivu Vojvodine, pogotovo građa vezana za rad Društva za Srpsko narodno pozorište, dok se u Arhivu Srpskog narodnog pozorišta čuva građa koja se odnosi na rad Srpskog narodnog pozorišta od Drugog svetskog rata do danas.

U fondu Arhiva se nalazi materijal koji se odnosi na umetnički rad Pozorišta. Tu se čuvaju svedočanstva o radu (plakati, programi, makete, scenografske i kostimografske skice, fotografije, nagrade, pres-kliping) sve tri pozorišne umetničke jedinice: Drame, Opere, Baleta, od Drugog svetskog rata pa do današnjeg dana, kao i dosijei svih bivših i sadašnjih radnika SNP. Celokupna građa je na raspolaganju teatrolozima i istoričarima pozorišta, ali i svim drugim proučavaocima. Takođe, Arhiv pruža stručnu i naučnu pomoć svakom naučnom radniku, istraživaču i istoričaru Srpskog narodnog pozorišta.

U Arhivu radi Nevena Janać, teatrolog.

ARHIV Srpskog narodnog pozorišta
Pozorišni trg 1
21101 Novi Sad

+ 381 21 6621 411, lok. 154
arhiv@snp.org.rs