SANDRA MILANKOV
DIREKTORKA OPERE


Magistar artium teatrologije, slavistike i muzikologije.

Završila je elitnu humanističku gimnaziju Wilhelm-Dörpfeld Gymnasium u Vupertalu sa fokusom na starim jezicima (latinski, starogrčki, starohebrejski). Uporedno pohađa muzičku školu (orgulje, solo pevanje), baletsku školu (balet, jazz-dance, tap-dance). Zatim upisuje studije teatrologije (odsek muzički teatar), slavistike i muzikologije i magistrira kao jedna od 10 najmlađih studenata generacije Ludwig-Maximilians univerziteta u Minhenu. Uporedno studira solo pevanje kod Dženifer Trost (Jennifer Trost, Bayerische Staatsoper München) i profesora Hanoa Blaškea (Hanno Blaschke, Opernstudio Hanno Blaschke München) i pohađa summer school za mjuzikl na Institute for Performing Arts u Liverpulu. Završava onlajn žurnalizam na Akademiji novinarsta Journalistenakademie Dr. Hooffacker & Partner u Minhenu. Upisuje doktorske studije teatrologije na Univerzitetu u Bohumu, kod prof. dr Monike Voitas (Monika Woitas).

Nakon studija radi kao dramaturškinja muzičkog teatra i baleta.

2021. osniva svoj Festival kapetana u Orebiću (Captain`s Town Festival). Inauguracioni koncert je emitovan na Hrvatskoj radio-televiziji HRT2.


SANDRA MILANKOV
DIREKTORKA OPERE
+ 381 21 6616 669
sandra.milankov@snp.org.rs