МАРКО РАДАНОВИЋ
ДИРЕКТОР ТЕХНИКE

+ 381 21 452 621
+ 381 21 6621 411, лок. 133, 202
+ 381 21 6621 411, лок. 103, 201
tehnika@snp.org.rs

Шефови сцена:
+ 381 21 527 296
+ 381 21 6621 411, лок. 129
scena@snp.org.rs

Радионице:
+ 381 21 553 705

Сцена „Јован Ђорђевић“ или Велика сала

има гледалиште са 935 седишта
– партер 727 места
– балкон 208 места


Сцена „Пера Добриновић“ или Мала сала

има гледалиште са 373 седишта


Камерна сцена

има гледалиште са 118 седишта