2019.2018.2017.2016.2015.2014.

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ


Среда, 11. децембар 2019.

ЈНМВ 16/2019 – услуга превоза ансамбла

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 16/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 16/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 16/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 16/2019

Уторак, 26. новембар 2019.

План јавних набавки – измена број 3

ЈНМВ 30/2019 – штампање књиге Монографија Љубослав Мајерa

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 30/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 30/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 30/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 30/2019

Понедељак, 25. новембар 2019.

ЈНМВ 22/2019 – опрема за функционисање хидрантске инсталације и мреже

(5.12.2019) Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ 22/2019
(5.12.2019) Одлукa о обустави поступка за ЈНМВ 22/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 22/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 22/2019

Четвртак, 21. новембар 2019.

ЈНМВ 25/2019 – довођење у исправно стање противпожарних врата магацина декора

(5.12.2019) Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ 25/2019
(5.12.2019) Одлукa о обустави поступка за ЈНМВ 25/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 25/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 25/2019

Среда, 20. новембар 2019.

ЈНМВ 23/2019 – довођење у исправно стање евакуационих излаза

(5.12.2019) Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ 23/2019
(5.12.2019) Одлукa о обустави поступка за ЈНМВ 23/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 23/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 23/2019

ЈНМВ 26/2019 – постављање противпожарних врата у подруму

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 26/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 26/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 26/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 26/2019

ЈНМВ 28/2019 – истраживачки радови на дијагностици стања и утврђивање препорука за избор метода и средстава за чишћење, консолидацију и заштиту фасаде зграде СНП-а

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 28/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 28/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 28/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 28/2019

ЈНМВ 29/2019 – израда пројекта пројектно-техничке документације на чишћењу и консолидацији камених фасада зграде СНП-а

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 29/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 29/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 29/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 29/2019

Понедељак, 18. новембар 2019.

ЈНМВ 19/2019 – поклони за децу запослених

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 19/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 19/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 19/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 19/2019

Четвртак, 14. новембар 2019.

ЈНМВ 24-1/2019 – обезбеђење правилног функционисања „Дренчер“ система за аутоматско гашење пожара

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 24-1/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 24-1/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 24-1/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 24-1/2019

Уторак, 12. новембар 2019.

ЈНМВ 18/2019 – потрошни материјал за оркестар

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 18/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 18/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 18/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 18/2019

Среда, 6. новембар 2019.

ЈНМВ 17/2019 – осигурање имовине и лица СНП-а

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 17/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 17/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 17/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 17/2019

Четвртак, 17. октобар 2019.

План јавних набавки – измена број 2

ЈНМВ 27/2019 – израда пројектне документације за реконструкцију сценске технологије за Велику сцену

(7.11.2019) Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ 27/2019
(7.11.2019) Одлукa о обустави поступка за ЈНМВ 27/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 27/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 27/2019

Среда, 18. септембар 2019.

ЈНМВ 15/2019 – електроматеријал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 15/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 15/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 15/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 15/2019

Среда, 17. јул 2019.

ЈНМВ 24/2019 – обезбеђење правилног функционисања „Дренчер“ система за аутоматско гашење

Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ 24/2019
Одлука о обустави поступка за ЈНМВ 24/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 24/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 24/2019

Уторак, 16. јул 2019.

План јавних набавки – измена број 1

Уторак, 11. јун 2019.

ЈНМВ 14/2019 – штампање на платну и платно

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 14/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 14/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 14/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 14/2019

Уторак, 4. јун 2019.

ЈНМВ 12/2019 – тополов шпер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 12/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 12/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 12/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 12/2019

ЈНМВ 13/2019 – дрво за обраду

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 13/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 13/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 13/2019

Понедељак, 27. мај 2019.

ЈНМВ 10/2019 – метална роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 10/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 10/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 10/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 10/2019

Петак, 17. мај 2019.

ЈНМВ 11/2019 – балетска опрема

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 11/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 11/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 11/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 11/2019

Среда, 8. мај 2019.

ЈНМВ 07/2019 – тонери за штампаче

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 07/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 07/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 07/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 07/2019

Четвртак, 25. април 2019.

ЈНМВ 01/2019 – хотелске услуге

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 01/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 01/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 01/2019

Уторак, 23. април 2019.

ЈНМВ 08/2019 – хемијска роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 08/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 08/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 08/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 08/2019

Четвртак, 18. април 2019.

ЈНМВ 09/2019 – канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 09/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 09/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 09/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 09/2019

Понедељак, 8. април 2019.

ЈНМВ 05/2019 – гориво

Одлука о измени уговора за ЈНМВ 05/2019

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 05/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 05/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 05/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05/2019
3. Питање понуђача и одговор наручиоца

Уторак, 26. март 2019.

ЈНМВ 06/2019 – пиће

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 06/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 06/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 06/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 06/2019

Понедељак, 25. март 2019.

ЈНМВ 02/2019 – штампарске услуге

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/2019 – партија 1
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/2019 – партија 2
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/2019 – партија 3
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/2019 – партија 4

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 02/2019 – партија 1
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 02/2019 – партија 2
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 02/2019 – партија 3
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 02/2019 – партија 4

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 02/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 02/2019

ЈНМВ 03/2019 – потрошни материјал за плотер HP Designjet 510

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 03/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 03/2019

ЈНМВ 04/2019 – тонери за фотокопир Коника Минолта

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04/2019
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 04/2019
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 04/2019

Четвртак, 21. март 2019.

ЈНОП 01/2019 – набавка електричне енергије

Одлука о додели уговора за ЈНОП 01/2019

1. Позив за подношење понуда за ЈНОП 01/2019
2. Конкурсна документација за ЈНОП 01/2019

Понедељак, 18. март 2019.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ


Среда, 28. новембар 2018.

ЈНМВ 21/2018 – осигурање имовине и лица

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 21/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 21/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 21/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 21/2018

Уторак, 27. новембар 2018.

ЈНМВ 22/2018 – потрошни материјал за оркестар

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 22/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 22/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 22/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 22/2018

ЈНМВ 23/2018 – поклони за децу запослених

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 23/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 23/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 23/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 23/2018

Среда, 31. октобар 2018.

Техничка измена плана набавки за 2018. годину

ЈНМВ 30/2018 – штампање књиге

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 30/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 30/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 30/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 30/2018

Петак, 26. октобар 2018.

Измена плана набавки за 2018. годину – број измене 3

ЈНМВ 28/2018 – тополов шпер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 28/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 28/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 28/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 28/2018

ЈНМВ 29/2018 – дрво за обраду

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 29/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 29/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 29/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 29/2018

Среда, 26. септембар 2018.

ЈНМВ 27/2018 – аудио и видео опрема за Велику сцену СНП-а

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 27/2018
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 27/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 27/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 27/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 27/2018

Четвртак, 20. септембар 2018.

ЈНМВ 26/2018 – реконструкција Камерне сцене СНП-а

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 26/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 26/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 26/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 26/2018

Среда, 19. септембар 2018.

Измена плана набавки за 2018. годину – број измене 2

Четвртак, 13. септембар 2018.

ЈНМВ 08/2018 – потрошни материјал за плотер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 08/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 08/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 08/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 08/2018

ЈНМВ 09/2018 – тонери за штампач Коника Минолта

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 09/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 09/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 09/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 09/2018

Уторак, 31. јул 2018.

ЈНМВ 19/2018 – електроматеријал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 19/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 19/2018

1. Питање понуђача и одговор наручиоца за ЈНМВ 19/2018
2. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 19/2018
3. Конкурсна документација за ЈНМВ 19/2018

Среда, 25. јул 2018.

ЈНМВ 25/2018 – тополов шпер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 25/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 25/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 25/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 25/2018

Понедељак, 18. јун 2018.

ЈНМВ 18/2018 – балетска опрема

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 18/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 18/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 18/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 18/2018

Понедељак, 4. јун 2018.

ЈНМВ 15/2018 – хотелске услуге

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 15/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 15/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 15/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 15/2018

Петак, 1. јун 2018.

ЈНМВ 14/2018 – превоз ансамбла

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 14/2018

Понедељак, 15. октобар 2018.
Oбавештење о закључку Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за ЈНМВ 14/2018

Четвртак, 28. јун 2018.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈНМВ 14/2018

Среда, 20. јун 2018.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 14/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 14/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 14/2018

Среда, 16. мај 2018.

ЈНМВ 17/2018 – филтери за клима коморе

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 17/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 17/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 17/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 17/2018

Понедељак, 14. мај 2018.

ЈНМВ 13/2018 – хемијска роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 13/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 13/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 13/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 13/2018

Петак, 11. мај 2018.

ЈНМВ 12/2018 – метална роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 12/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 12/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 12/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 12/2018

Четвртак, 10. мај 2018.

ЈНМВ 16/2018 – гориво

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 16/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 16/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 16/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 16/2018

Уторак, 8. мај 2018.

ЈНМВ 07/2018 – канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 07/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 07/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 07/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 07/2018

Петак, 27. април 2018.

ЈНМВ 10/2018 – тонери за штампаче

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 10/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 10/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 10/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 10/2018

ЈНМВ 11/2018 – пиће

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 11/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 11/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 11/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 11/2018

Четвртак, 26. април 2018.

ЈНМВ 05/2018 – платно за штампу и штампање на платну

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 05/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 05/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 05/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05/2018

Уторак, 17. април 2018.

ЈНМВ 12/2018 – услуга организовања коктела

Обавештење о обустави поступка

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 12/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 12/2018

Среда, 4. април 2018.

ЈНМВ 03/2018 – тополов шпер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 03/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 03/2018

ЈНМВ 04/2018 – дрво за обраду

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 04/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 04/2018

ЈНОП 01/2018 – електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 01/2018
Одлука о додели уговора за ЈНОП 01/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНОП 01/2018
2. Конкурсна документација за ЈНОП 01/2018

Уторак, 3. април 2018.

ЈНМВ 06/2018 – штампарске услуге

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 – штампање програма за представу
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 – штампање плаката
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 – штампање месечног репертоара
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 – штампање улазница

Одлуке о додели уговора за ЈНМВ 06/2018 за:
– партија 1 – штампање програма за представу
– партија 2 – штампање плаката
– партија 3 – штампање месечног репертоара
– партија 4 – штампање улазница

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 06/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 06/2018

Петак, 30. март 2018.

Измена плана јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину

Петак, 26. јануар 2018.

ЈНМВ 01/2018 – тополов шпер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/2018

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 01/2018
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 01/2018

ЈНМВ 02/2018 – банер са штампом

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/2018
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 02/2018

1. Питање понуђача и одговор наручиоца за ЈНМВ 02/2018
2. Питање понуђача и одговор наручиоца за ЈНМВ 02/2018
3. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 02/2018
4. Конкурсна документација за ЈНМВ 02/2018

 


Петак, 1. децембар 2017.

ЈНМВ 14/2017 – алати и машине за радионицу

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 14/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 14/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 14/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 14/2017

ЈНМВ 24/2017 – поклони за децу запослених

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 24/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 24/2017

1. Обавештење о допуни конкурсне документације за ЈНМВ 24/2017
2. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 24/2017
3. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 24/2017
4. Конкурсна документација за ЈНМВ 24/2017

Уторак, 14. новембар 2017.

ЈНМВ 23/2017 – услуга осигурања имовине и лица СНП-а

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 23/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 23/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 23/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 23/2017

Петак, 3. новембар 2017.

ЈНМВ 28/2017 – тонска опрема и звучни систем за сцену „Јован Ђорђевић“

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 28/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 28/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 28/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 28/2017

Четвртак, 2. новембар 2017.

ЈНМВ 27/2017 – потрошни материјал за оркестар

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 27/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 27/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 27/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 27/2017

Уторак, 25. октобар 2017.

ЈНМВ 26-1/2017 – замена противпожарних клапни у систему климатизације и електронско повезивање са сигнализацијом

Одлука о обустави поступка за ЈНМВ 26-1/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 26-1/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 26-1/2017

Понедељак, 16. октобар 2017.

ЈНМВ 25/2017 – електроматеријал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 25/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 25/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 25/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 25/2017

Понедељак, 25. септембар 2017.

ЈНМВ 26/2017 – замена противпожарних клапни у систему климатизације и електронско повезивање са сигнализацијом

Одлука о обустави поступка за ЈНМВ 26/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 26/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 26/2017

Петак, 8. септембар 2017.

ЈНМВ 21/2017 – платно за штампу и штампање на платну

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 21/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 21/2017

1. Измена конкурсне документације за ЈНМВ 21/2017
2. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 21/2017
3. Конкурсна документација за ЈНМВ 21/2017
4. Питање понуђача за конкурсну документациију и одговор наручиоца

Петак, 1. септембар 2017.

ЈНМВ 19/2017 – филтери за клима коморе

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 19/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 19/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 19/2017

Среда, 30. август 2017.

ЈНМВ 20/2017 – тополов шпер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 20/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 20/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 20/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 20/2017

ЈНМВ 22/2017 – дрво за обраду

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 22/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 22/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 22/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 22/2017

Четвртак, 24. август 2017.

ЈНМВ 17/2017 – балетска опрема

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 17/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 17/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 17/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 17/2017

Понедељак, 21. август 2017.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ – измена 2

Четвртак, 8. јун 2017.

ЈНМВ 08/2017 – потрошни материјал за плотер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 08/2017

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 08/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 08/2017

2. Конкурсна документација за ЈНМВ 08/2017

ЈНМВ 09/2017 – тонери за штампач Коника Минолта

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 09/2017

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 09/2017


1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 09/2017

2. Конкурсна документација за ЈНМВ 09/2017

 

Среда, 24. мај 2017.

ЈНМВ 10/2017 – услуга превоза ансамбла

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 10/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 10/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 10/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 10/2017
3. Питање понуђача и одговор наручиоца за ЈНМВ 10/2017
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 10/2017

ЈНМВ 16/2017 – хемијска роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 16/2017

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 16/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 16/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 16/2017

Уторак, 23. мај 2017.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ – измена 1

Понедељак, 22. мај 2017.

ЈНМВ 12/2017 – хотелске услуге

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 12/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 12/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 12/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 12/2017

Уторак, 16. мај 2017.

ЈНМВ 15/2017 – гориво

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 15/2017

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 15/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 15/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 15/2017

Петак, 5. мај 2017.

ЈНМВ 13/2017 – метална роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 13/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 13/2017

1. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 13/2017
2. Измена конкурсне документације за ЈНМВ 13/2017
3. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 13/2017
4. Конкурсна документација за ЈНМВ 13/2017

Петак, 28. април 2017.

ЈНМВ 03-1/2017 – штампање програма за представу

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03-1/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03-1/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 03-1/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 03-1/2017

ЈНМВ 04/2017 – услуга организовања пословних ручкова

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04/2017 за партију 1 – национална кухиња
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2017 за партију 1 – национална кухиња
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04/2017 за партију 2 – интернационална кухиња
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2017 за партију 2 – интернационална кухиња

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 04/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 04/2017

Четвртак, 20. април 2017.

ЈНМВ 18/2017 – услуга организовања коктела

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 18/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 18/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 18/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 18/2017

Четвртак, 13. април 2017.

ЈНМВ 02/2017 – фиксна телефонија

Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ 02/2017

1. Измена конкурсне документације за ЈНМВ 02/2017
2. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 02/2017

3. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 02/2017
4. Конкурсна документација за ЈНМВ 02/2017

Четвртак, 6. април 2017.

ЈНМВ 11/2017 – пиће

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 11/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 11/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 11/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 11/2017

Уторак, 28. март 2017.

ЈНМВ 05/2017 – тонери за штампаче

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 05/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 05/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 05/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05/2017

ЈНОП 01/2017 – услуга испоруке електричне енергије

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 01/2017

Одлука о додели уговора за ЈНОП 01/2017

1. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНОП 01/2017
2. Измена конкурсне документације за ЈНОП 01/2017

3. Позив за подношење понуда за ЈНОП 01/2017
4. Конкурсна документација за ЈНОП 01/2017

Понедељак, 27. март 2017.

ЈНМВ 03/2017 – штампарски материјал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/2017 за партију 2 – штампање месечног репертоара
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/2017 за партију 3 – штампање улазница
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/2017 за партију 4 – штампање плаката

1. Обавештење о обустави поступка за партију 1 – штампање програма за представу
2. Одлука о додели уговора за партију 2 – штампање месечног репертоара
3. Одлука о додели уговора за партију 3 – штампање улазница
4. Одлука о додели уговора за партију 4 – штампање плаката
5. Обавештење о обустави поступка за партију 5 – штампање планера


1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 03/2017

2. Конкурсна документација за ЈНМВ 03/2017

Петак, 24. март 2017.

ЈНМВ 06/2017 – канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 06/2017
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 06/2017

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 06/2017
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 06/2017

Среда, 22. март 2017.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 


Уторак, 6. децембар 2016.

ЈНМВ 26/2016 – осигурање имовине и лица СНП-а

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 26/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 26/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 26/2016

ЈНМВ 38/2016 – штампање књиге „Дејан Мијач“

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 38/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 38/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 38/2016

Петак, 2. децембар 2016.

ЈНМВ 40/2016 – авио превоз путника

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 40/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 40/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 40/2016

ЈНМВ 17/2016 – сервис ваздушног компресора Боге

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 17/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 17/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 17/2016

Четвртак, 1. децембар 2016.

Измена плана јавних набавки 3

Среда, 30. новембар 2016.

ЈНМВ 37/2016 – рачунарска опрема

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 37/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 37/2016

Петак, 18. новембар 2016.

ЈНМВ 39/2016 – адаптација димерских модула

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 39/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 39/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 39/2016

Четвртак, 17. новембар 2016.

ЈНМВ 31/2016 – потрошни материјал за оркестар

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 31/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 31/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 31/2016

Среда, 16. новембар 2016.

ЈНМВ 27/2016 – столарска машина

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 27/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 27/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 27/2016

Уторак, 15. новембар 2016.

ЈНМВ 30/2016 – поклон ваучери за децу запослених

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 30/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 30/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 30/2016

Понедељак, 14. новембар 2016.

Измена плана јавних набавки 2

ЈНМВ 34/2016 – балетски под

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 34/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 34/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 34/2016

Петак, 21. октобар 2016.

ЈНМВ 25/2016 – електроматеријал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 25/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 25/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 25/2016

Четвртак, 13. октобар 2016.

ЈНМВ 06/2016 – услуга организовања коктела у објекту СНП-а

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 06/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 06/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 06/2016

Среда, 7. септембар 2016.

ЈНМВ 14-1/2016 – тонери за коника минолту фотокопир

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 14-1/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 14-1/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 14-1/2016

ЈНМВ 22/2016 – тополов шпер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 22/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 22/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 22/2016

ЈНМВ 23/2016 – дрво за обраду

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 23/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 23/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 23/2016

Уторак, 6. септембар 2016.

ЈНМВ 05-1/2016 – штампарске услуге – штампање месечног репертоара

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 05-1/2016

1. Измена конкурсне документације за ЈНМВ 05-1/2016
2. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 05-1/2016
3. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 05-1/2016
4. Конкурсна документација за ЈНМВ 05-1/2016

ЈНМВ 21/2016 – платно за штампу и штампање на платну

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 21/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 21/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 21/2016

Среда, 27. јул 2016.

Измена плана јавних набавки 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 36/2016

ЈНМВ 36/2016 – демонтажа, испорука и монтажа нове теретне лифт платформе

1. Измена конкурсне документације за ЈНМВ 36/2016 и обавештење о продужењу рока за подношење понуда
2. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 36/2016
3. Конкурсна документација за ЈНМВ 36/2016

Понедељак, 13. јун 2016.

ЈНМВ 20/2016 – балетска опрема

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 20/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 20/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 20/2016

Уторак, 31. мај 2016.

ЈНМВ 18/2016 – акумулатори

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 18/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 18/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 18/2016

ЈНМВ 10/2016 – хотелске услуге

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 10/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 10/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 10/2016

Понедељак, 30. мај 2016.

ЈНМВ 16/2016 – филтери за пречишћавање ваздуха

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 16/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 16/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 16/2016

Петак, 27. мај 2016.

ЈНМВ 08/2016 – услуга превоза ансамбла

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 08/2016

1. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
2. Закључак о обустављању поступка захтева за заштиту права понуђача
3. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 08/2016
4. Конкурсна документација за ЈНМВ 08/2016

Среда, 25. мај 2016.

ЈНМВ 15/2016 – превоз робе теретним возилом

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 15/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 15/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 15/2016

Понедељак, 23. мај 2016.

ЈНМВ 14/2016 – пиће

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 14/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 14/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 14/2016

Среда, 18. мај 2016.

ЈНМВ 09/2016 – хемијска роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 09/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 09/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 09/2016

Понедељак, 16. мај 2016.

ЈНМВ 04/2016 – канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 04/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 04/2016

Среда, 4. мај 2016.

ЈНМВ 35/2016 – набавка возила на лизинг по систему старо за ново

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 35/2016

1. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 35/2016
2. Конкурсна документација – измењена за ЈНМВ 35/2016
3. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 35/2016
4. Конкурсна документација за ЈНМВ 35/2016

Среда, 20. април 2016.

ЈНМВ 13/2016 – потрошни материјал за плотер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 13/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 13/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 13/2016

Четвртак, 14. април 2016.

ЈНМВ 01/2016 – метална роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/2016

1. Измена конкурсне документације за ЈНМВ 01/2016
2. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 01/2016
3. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 01/2016
4. Конкурсна документација за ЈНМВ 01/2016

ЈНМВ 02/2016 – вијчана роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 02/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 02/2016

ЈНМВ 05/2016 – штампарске услуге по партијама (4 партије)

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 05/2016 партија 1 – штампање програма за представу
Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ 05/2016 партија 2 – штампање месечног репертоара
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 05/2016 партија 3 – штампање улазница
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 05/2016 партија 4 – штампање плаката

1. Измена-исправка техничке грешке у конкурсној документацији
2. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 05/2016
3. Конкурсна документација за ЈНМВ 05/2016

Уторак, 29. март 2016.

ЈНМВ 03/2016 – гориво

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/2016

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 03/2016
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 03/2016

Петак, 11. март 2016.

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 01/2016

ЈНОП 01/2016 – услуга набавке електричне енергије

1. Позив за подношење понуда за ЈНОП 01/2016
2. Конкурсна документација за ЈНОП 01/2016

Среда, 27. јануар 2016.

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке


Петак, 27. новембар 2015.

ЈНМВ 38-a/2015 – потрошни материјал за оркестар

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 38-а/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 38-a/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 38-a/2015

Среда, 25. новембар 2015.

ЈНМВ 25/2015 – набавка и уградња мермерних плоча за вентилирајућу фасаду зграде СНП

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 25/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 25/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 25/2015

ЈНМВ 27/2015 – сервис ваздушног компресора

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 27/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 27/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 27/2015

ЈНМВ 29/2015 – рачунарска опрема 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 29/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 29/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 29/2015

Петак, 20. новембар 2015.

ЈНМВ 37/2015 – поклон честитке за децу запослених

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 37/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 37/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 37/2015

Понедељак, 2. новембар 2015.

ЈНМВ 38/2015 – потрошни материјал за оркестар

Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ 38/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 38/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 38/2015

Среда, 14. октобар 2015.

ЈНМВ 36/2015 – електроматеријал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 36/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 36/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 36/2015

Понедељак, 28. септембар 2015.

ЈНМВ 33/2015 – обућарски материјал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 33/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 33/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 33/2015

Четвртак, 24. септембар 2015.

ЈНМВ 02-O/2015 – услуга осигурања имовине и лица Српског народног позоришта

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02-O/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 02-O/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 02-O/2015

Среда, 26. август 2015.

ЈНМВ 20а/2015 – халогене сијалице за сценску расвету

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 20а/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 20а/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 20а/2015
3. Питање и одговор везано за конкурсну документацију за ЈНМВ 20а/2015

Уторак, 30. јун 2015.

ЈНМВ 40/2015 – рачунарска опрема 4

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 40/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 40/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 40/2015

Понедељак, 29. јун 2015.

ЈНМВ 23/2015 – демонтажа, замена и монтажа олука и сливника у позоришним радионицама и
санација дела плафонске и кровне конструкције столарске радионице

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 23/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 23/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 23/2015
3. Основе и пресеци објекта извођења радова.dwg (AutoCAD)

Среда, 17. јун 2015.

ЈНМВ 32/2015 – дрво за обраду

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 32/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 32/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 32/2015

Уторак, 16. јун 2015.

ЈНМВ 28/2015 – платно за штампу и штампање на платну

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 28/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 28/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 28/2015

ЈНМВ 31/2015 – тополов шпер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 31/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 31/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 31/2015

Четвртак, 11. јун 2015.

ЈНМВ 20/2015 – халогене сијалице за сценску расвету

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 20/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 20/2015

ЈНМВ 30/2015 – балетска опрема

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 30/2015


1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 30/2015

2. Конкурсна документација за ЈНМВ 30/2015

Среда, 27. мај 2015.

ЈНМВ 26/2015 – апарат за електро-лучно заваривање и ситан ручни алат

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 26/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 26/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 26/2015

Уторак, 26. мај 2015.

ЈНМВ 18/2015 – услуге организовања коктела и пословних ручкова

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 18/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 18/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 18/2015


Петак, 24. април 2015.

ЈНМВ 14/2015 – пиће

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 14/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 14/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 14/2015

Понедељак, 6. април 2015.

ЈНМВ 08/2015 – хемијска роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 08/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 08/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 08/2015

Уторак, 31. март 2015.

ЈНМВ 11/2015 – услуга превоза робе

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 11/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 11/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 11/2015

ЈНМВ 12/2015 – услуга превоза ансамбла

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 12/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 12/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 12/2015
3. Обавештење о измени конкурсне документације за ЈНМВ 12/2015
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 12/2015
5. Питање и одговор у вези са конкурсном документацијом за ЈНМВ 12/2015
5. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈНМВ 12/2015

Петак, 27. март 2015.

ЈНМВ 09/2015 – хотелске услуге

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 09/2015


1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 09/2015

2. Конкурсна документација за ЈНМВ 09/2015

ЈНМВ 10/2015 – хотелске услуге

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 10/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 10/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 10/2015

Понедељак, 23. март 2015.

ЈНМВ 16/2015 – потрошни материјал за дигиталну штампу

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 16/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 16/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 16/2015

ЈНМВ 17/2015 – потрошни материјал за плотер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 17/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 17/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 17/2015

Среда, 18. март 2015.

ЈНМВ 15/2015 – рачунарска опрема 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 15/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 15/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 15/2015
3. Обавештење о измени конкурсне документације за ЈНМВ 15/2015
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 15/2015

Среда, 11. март 2015.

ЈНОП 01/2015 – електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 01/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНОП 01/2015
2. Конкурсна документација за ЈНОП 01/2015

Четвртак, 5. март 2015.

ЈНМВ 02/2015 – метална роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 02/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 02/2015

ЈНМВ 03/2015 – вијчана роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 03/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 03/2015

ЈНМВ 05/2015 – гориво

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 05/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 05/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05/2015

Среда, 4. март 2015.

ЈНМВ 06/2015 – редован сервис компресора BOGE

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 06/2015

1. Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 06/2015
2. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 06/2015
3. Конкурсна документација за ЈНМВ 06/2015

Уторак, 3. март 2015.

ЈНМВ 04/2015 – канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 04/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 04/2015

ЈНМВ 07/2015 – филтери за пречишћавање ваздуха

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 07/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 07/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 07/2015

Петак, 27. фебруар 2015.

ЈНМВ 01/2015 – штампарске услуге

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/2015 – за партије 1 и 2
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/2015 – за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/2015 – за партију 4
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/2015 – за партију 5
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/2015 – за партију 6

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 01/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 01/2015

ЈНМВ 24/2015 – ужад за сцену

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 24/2015

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 24/2015
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 24/2015


Уторак, 30. децембар 2014.

ЈНМВ 40/2014 – анатомске столице за оркестар

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 40/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 40/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 40/2014

ЈНМВ 42/2014 – пројекторске лампе

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 42/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 42/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 42/2014

Понедељак, 29. децембар 2014.

ЈНМВ 38/2014 – рачунарска опрема 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 38/2014

1. Измена конкурсне документације за ЈНМВ 38/2014

2. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 38/2014
3. Конкурсна документација за ЈНМВ 38/2014

ЈНМВ 41/2014 – тонска опрема

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 41/2014

1. Питања понуђача и одговори за ЈНМВ 41/2014

2. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 41/2014
3. Конкурсна документација за ЈНМВ 41/2014

ЈНМВ 43/2014 – ванредни сервис расхладног чилера McQuay

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 43/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 43/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 43/2014

Петак, 19. децембар 2014.

ЈНМВ 36/2014 – поклон честитке за децу запослених

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 36/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 36/2014

2. Конкурсна документација за ЈНМВ 36/2014

Јавна набавка отворени поступак ЈНОП 03/2014 – осигурање имовине и лица Српског народног позоришта – Установа културе од националног значаја

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 03/2014

1. Питања понуђача и одговори наручиоца за ЈНОП 03/2014

2. Измена конкурсне документације за ЈНОП 03/2014

3. Позив за подношење понуда за ЈНОП 03/2014
4. Конкурсна документација за ЈНОП 03/2014

Четвртак, 18. децембар 2014.

ЈНМВ 37/2014 – потрошни материјал за оркестар

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 37/2014

1. Измена конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 37/2014

2. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 37/2014
3. Конкурсна документација за ЈНМВ 37/2014

Понедељак, 15. децембар 2014.

ЈНМВ 11/2014 – гориво

1. Одлука о измени уговора за ЈНМВ 11/2014

Петак, 28. новембар 2014.

ЈНМВ 39/2014 – раздвајање мерних места постојећих потрошача ел. енергије у објекту Самачки хотел у Н.
Саду

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 39/2014

1. Допуна-појашњење за ЈНМВ 39/2014

2. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 39/2014
3. Конкурсна документација за ЈНМВ 39/2014

Уторак, 18. новембар 2014.

ЈНМВ 36-a/2014 – услуге мобилне телефоније

Oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 36-а/2014

1. Питање и одговор везано за конкурсну документацију ЈНМВ 36-а/2014

2. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 36-а/2014
3. Измена конкурсне документације за ЈНМВ 36-а/2014

4. Питања и одговори у вези конкурсне документације за ЈНМВ 36-а/2014

5. Допуна конкурсне документације за ЈНМВ 36-а/2014
6. Питања понуђача и одговор наручиоца за ЈНМВ 36-а/2014

7. Измена конкурсне документације за ЈНМВ 36-а/2014
8. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 36-а/2014

9. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 36-a/2014
10. Конкурсна документација за ЈНМВ 36-a/2014

Понедељак, 3. новембар 2014.

ЈНМВ 34/2014 – електроматеријал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 34/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 34/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 34/2014

Четвртак, 2. октобар 2014.

ЈНМВ 32-1/2014 – дрво за обраду

Oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 32-1/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 32-1/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 32-1/2014

Среда, 17. септембар 2014.

ЈНМВ 33/2014 – обућарски материјал

Oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 33/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 33/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 33/2014

Четвртак, 4. септембар 2014.

ЈНМВ 35/2014 – рачунарска опрема 2

1. Oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 35/2014 – рачунарска опрема 2 – партија 1 – термални штампачи
2. Oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 35/2014 – рачунарска опрема 2 – партија 2 – рачунарска опрема


1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 35/2014

2. Конкурсна документација за ЈНМВ 35/2014

Уторак, 26. август 2014.

ЈНМВ 32/2014 – дрво за обраду

Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ 32/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 32/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 32/2014

Уторак, 29. јул 2014.

ЈНМВ 31/2014 – топoлов шпер

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 31/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 31/2014

Понедељак, 14. јул 2014.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права: Услуге осигурања имовине и лица Српског народног позоришта

Среда, 2. јул 2014.

ЈНМВ 28/2014 – адаптација димерских модула на сцени „Јован Ђорђевић“ и уградња DMX каблова и повезивање са расветном конзолом

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 28/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 28/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 28/2014

Понедељак, 30. јун 2014.

ЈНМВ 26/2014 – платно за штампу и штампа на платну

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 26/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 26/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 26/2014

Петак, 27. јун 2014.

ЈНМВ 27/2014 – санација кровне конструкције и плафона у објекту позоришне радионице

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 27/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 27/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 27/2014


Уторак, 17. јун 2014.

ЈНОП 02/2014

Позив за подношење понуда за јавну набавку велике вредности – отворени поступак ЈНОП 02/2014 – услуга осигурања имовине и лица Српског народног позоришта – Установа културе од националног значаја у Новом Саду

Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности – отворени поступак ЈНОП 02/2014 – услуга осигурања имовине и лица Српског народног позоришта – Установа културе од националног значаја у Новом Саду

Понедељак, 16. јун 2014.

ЈНМВ 29/2014 – филтери за пречишћавање ваздуха

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 29/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 29/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 29/2014

ЈНМВ 30/2014 – клинасто ремење за клима коморе

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 30/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 30/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 30/2014

Среда, 4. јун 2014.

ЈНМВ 23/2014 – халогене сијалице за сценску расвету

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 23/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 23/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 23/2014

ЈНМВ 24/2014 – DMX каблови и наставци

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 24/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 24/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 24/2014

Понедељак, 2. јун 2014.

ЈНМВ 25/2014 – балетска опрема

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 25/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 25/2014
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 25/2014

Четвртак, 29. мај 2014.

ЈНМВ 22/2014 – преглед и сервис расхладног чилера McQuay

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 22/2014