VIRTUELNA TURA KROZ SRPSKO NARODNO POZORIŠTEZa posetioce naše internet stranice, za publiku koja dolazi u Pozorište, za one koji to tek nameravaju i za one koje zanima šta se dešava s druge strane zgrade na poznatoj adresi, Pozorišni trg 1, omogućili smo virtuelnu turu. Virtuelna tura je samo jedan od rezultata saradnje u oblasti kulture između JKP „Informatika“ iz Novog Sada i Srpskog narodnog pozorišta, a nastale 2015. godine u okviru projekta „Digitalizacija kulturne baštine Grada Novog Sada“.

Vodič kroz virtuelnu turu

Srpsko narodno pozorište otvara vrata za publiku sa željom da se otkriju i približe svi oni prostori, gde se neguje pozorišna tradicija i gde se stvaraju poznate predstave, ali i one koje će tek to postati. Bez obzira da li su prostori već poznati, viđeni ili još neotkriveni, jedni renovirani, a drugi već dotrajali, cilj nam je da pokažemo mesto, gde su svi dobrodošli. Da bi se kretalo kroz prostore Pozorišta, potrebno je da se odabere mesto sa kog se započinje kretanje (prizemlje, prvi sprat, drugi sprat i treći sprat) i odabrati jedan od dva ponuđena smera kretanja, ulevo ili udesno.

Virtuelni prostori u prizemlju:

• Glavni ulaz Srpskog narodnog pozorišta – za kretanje ka scenama „Jovan Đorđević“ i „Pera Dobrinović“,
• Scena „Jovan Đorđević“ ,
• Scena „Pera Dobrinović“,
• Službeni ulaz za kretanje prema Kamernoj sceni,
• Sala za korepeticiju,
• Nototeka,
• Obućari,
• Modisteraj,
• Krojačnica,
• Orkestarska sala.

Virtuelni prostori na prvom spratu:

• Kamerna scena uz mogućnost razgledanja tonske kabine,
• Šminkernica.

Virtuelni prostori na drugom spratu:

• Kabinet upravnika Srpskog narodnog pozorišta,
• Ulaz u tonsku kabinu Kamerne scene.

Virtuelni prostori na trećem spratu:

• Baletska sala,
• Garedoroba baletskih igrača,
• Biblioteka i Arhiv,
• Mogućnost panoramskog razgledanja okoline sa krova naše zgrade.

Virtuelnu turu je napravio tim mladih stručnjaka iz Odeljenja za digitalizaciju Javno-komunalnog preduzeća „Informatika“ iz Novog Sada, predvođeni rukovodiocem Odeljenja Vladimirom Takačem i uz podršku našeg prijatelja i pozorišnog delatnika g. Zorana Lazina. Snimanje i prikupljanje video-materijala je trajalo tokom jula i avgusta 2015. godine, kada je završena pozorišna sezona.

Drugi, ali i ne i manje značajan rezultat saradnje na ovom projektu jeste digitalizovana bibliotečka građa, brižljivo odabrana, stara i retka i zakonom zaštićena, jedinstvena jer je u direktnoj vezi sa počecima naše pozorišne istorije na ovim prostorima. To su: prvo godište lista „Pozorište“ (1872), Pravila za družinu Srbskog narodnog pozorišta (dva izdanja, iz 1863. i 1873) i kompletno je digitalizovan Zbornik pozorišnih dela od 37 knjižica, zahvaljujući podršci Biblioteke Matice srpske u ovom projektu. Sva pomenuta izdanja je objavila Uprava Srpskog narodnog pozorišta, a danas se originali čuvaju u Biblioteci SNP-a, koja je jedan od inicijatora da se učestvuje u projektu. Digitalizovana građa nije samo sačuvana i otrgnuta od zaborava nego i dostupna svim posetiocima u slobodnom pristupu prezentovana na platformi JKP „Informatika“ na: http://www.digitalizacija.ns.rs/sr/klasicno-izdanje, sadrži reference ka SNP-u na: http://www.digitalizacija.ns.rs/sr/institucije/srpsko-narodno-pozorishte i jasno je navedena kao građa koja je u našem posedu. Na stranici http://www.digitalizacija.ns.rs/sr/digital-document?page=1 nalaze se video-zapisi i kraći bibliografski opis predstava.

Srpsko narodno pozorište zahvaljuje JKP „Informatika“ na saradnji i velikom doprinosu na očuvanju kulturne baštine Novog Sada, a posebno kolegama iz Službe za digitalizaciju: Nives Vidaković, rukovodiocu Službe, Jovanki Lekić, grafičkom dizajneru, Ognjenu Vukmiroviću, grafičkom dizajneru, Vlatku Takaču, pomoćniku direktora i našem prijatelju i saradniku Zoranu Lazinu.