Objavljeno:
57
pregleda

„Sedmi dan“, Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo

Foto: Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo

SEDMI DAN
po ronmanu Vračar Gorana

Dramatizacija i režija: Aleksandar Lazić

Igraju: Jelica Kovačević, Jelena Velkovski, Predrag Vasić i Aleksandar Lazić

Monolog: Goran Sultanović
Kompozitor: Ninoslav Ademović
Scenografija: Borko Močević
Koreografija: Dragana Sudžuk i Jana Milenković
Kostim: Dragica Laušević
Video i fotografija: Nemanja Obradović

Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo

Podeli