Objavljeno:
629
pregleda

Fond solidarnosti dramskih umetnika

Draga publiko, kolege, saradnici,

Savez dramskih umetnika Vojvodine osnovao je Fond solidarnosti radi prikupljanja sredstava pomoći za dramske umetnike SDUV-a, koji su usled pandemije ostali bez poslovnih angažovanja i prihoda.

Sredstva pomoći mogu se uplatiti na račun Fonda solidarnosti Saveza dramskih umetnika Vojvodine.

Podaci za uplatu:

Savez dramskih umetnika Vojvodine, Novi Sad, Pozorišni trg 1

Svrha uplate: Za Fond solidarnosti dramskih umetnika

Broj računa: 340-1863-64

Podeli