Objavljeno:
545
pregleda

Cross Opera predstavljena đacima

Foto. S. Doroški

Srpsko narodno pozorište je ponosno što je prva nacionalna pozorišna kuća nosilac grant-a Kreativne Evrope – potprogram Kultura za projekat Cross Opera – Drugosti: strah i otkriće, koje realizuje u partnerstvu sa Teatro Comunale Luciano Pavarotti Modena (Italija) i Landestheatre Linz (Austrija). Pored glavnih aktivnosti projekat zahteva i određeni broj kolateralnih aktivnosti, a jedna od najvažnijih je razvoj publike i uključivanje mladih. Zbog toga je Srpsko narodno pozorište napravilo sporazum o saradnji sa Osnovnom školom “Ivo Lola Ribar” i Srednjom mašinskom školom, čiji učenici će aktivnim posmatranjem procesa proba i komunikacijom uživo sa autorskim i izvođačkim timom imati priliku da prošire svoja znanja o operskoj umetnosti i teatru uopšte.

U toku protekle sedmice projektni menadžer SNP-a Senka Petrović i libretistkinja i kompozitorka sprskog čina Cross Opere gospođa Jasmina Mitrušić su u obe škole imale priliku da odabranim učenicima približe projekat i saradnju između pozorišta i škola. Ubrzo sledi uzvratna poseta đaka koji će pogledati opere sa našeg stalnog repertoara. Zatim u toku aprila 2020. godine, kada su zakazane probe srpskog čina Cross Opere u Srpskom narodnom pozorištu, učenici će imati priliku da prvi upoznaju izvođače kako naše kuće, tako i umetnika iz Austrije i Italije. Njihova zapažanja i nova saznanja će pretočiti u radove, koji će posle premijere biti prikazane javnosti, kao vredan trag intersektorkog spajanja obrazovanja i umetnosti, odnosno razvoja mlade kulturne publike Novog Sada.

Foto. S. Doroški
Podeli