Objavljeno:
234
pregleda

Jovan Đorđević rođen na današnji dan pre 189 godina

Jovan Đorđević (Senta, 25. novembar 1926 – Beograd, 21. april 1900) osnivač prvog profesionalnog pozorišta – Srpskog narodnog pozorišta

U gimnazijskim danima se zanimao za književnost i teatar. Sa grupom mladih ljudi 1850. godine osnovao je diletantsko pozorište. Za ovo pozorište preveo je Šilerovu Spletku i ljubav, a zanimljivo je da se taj prevod izvodio u Srpskom narodnom pozorištu do 1952. godine.

Srpsko narodno pozorište je osnovano na njegovu inicijativu, te je od jula 1861. godine bio i potpredsednik Pozorišnog odbora, upravitelj, dramaturg i pisac patriotske drame Markova sablja (prvo izdanje 1872), danas veoma retke publikacije. U toku svog života preveo je ili preradio, odnosno posrbio 25 drama iz nemačke, francuske i mađarske literature.

Brinuo se o potrebama glumaca, a i mirio ih je u čestim nesuglasicama. Putovao je mnogo u ovom nomadskom životu sa trupom SNP po Vojvodini, lišavajući se karijere, materijalnog blagostanja. Za svoj samopregorni rad primao je pohvale u javnosti, ali ga ni pogrde nisu mimoišle.

(izbor iz Enciklopedije Novog Sada, 1996)

Podeli