ЕКОНОМСКИ ОДСЕК ДРУШТВА ЗА СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

ЕКОНОМСКИ ОДСЕК ДРУШТВА ЗА СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – Већ у чланцима Јована Ђорђевића, којима је припремао оснивање СНП, јавила се мисао да у будућем позоришту уметничка настојања треба што више ослободити бриге за свакодневне потребе, да треба одвојити материјална питања од стручних и уметничких. Тако је Позоришни одбор, основан на скупштини Српске читаонице у НСаду 26. III 1861, већ на седници од 28. VII исте г., подељен у два одсека: Литерарно-артистички и Економски. Први чланови ЕО тада именовани били су Јован Ђорђевић, Јован Андрејевић Јолес, Сава Суботић и Ђорђе Чавић. ДСНП, чијом се оснивачком скупштином Позориште одвојило од Читаонице 29-30. маја 1862, преузело је исту организационо-управну схему. За првог председника ЕО изабран је тада угледни новосадски грађанин Ђорђе Кода. ЕО ДСНП био је веома добро повезан са месним одборима који су прикупљали средства и чланарине, а приликом гостовања у свом месту трупи обезбеђивали смештај и удовољавали осталим материјалним потребама. Сем обезбеђивања текућих материјалних средстава за Позориште, ЕО се старао и о стајаћем фонду, чија је главница била намењена изградњи зграде, а камата се трошила за текуће потребе. Због тога је ЕО повремено имао два благајника, једног за текућа средства, а другога за фонд.

Б. Кв.

Чланови ЕО ДСНП и г. када су то били:

Александар АДАМОВИЋ, лекар, НСад – 1870-1873, 1882, 1885-1887, 1891, 1894-1897.

Јован-Јолес АНДРЕЈЕВИЋ, лекар, критичар и преводилац, НСад – 1861.

Владан АРСЕНИЈЕВИЋ, професор, НСад – 1874.

Живко БАЈАЗЕТОВ, бележник у пензији, НСад – 1909-1914, 1920.

Исидор БАЈИЋ, композитор, НСад – 1904-1907.

др Милош БОКШАН, адвокат, НСад – 1908-1914.

Јован БОШКОВИЋ, професор, уредник „ЛМС“, НСад – 1874.

Стеван БРАНОВАЧКИ, адвокат, НСад (председник ЕО) – 1871-1874, 1877.

Аркадије ВАРАЂАНИН, уредник „Женског света“, НСад – 1906.

др Јован ВЕЛИМИРОВИЋ, лекар, НСад – 1901, 1903.

Марко ВИЛИЋ, професор, НСад – 1910-1914, 1918-1919.

Стеван ВРАНЕШЕВИЋ, трговац, Панчево – 1881.

Божидар ВУЈИЋ, поштар, Суботица – 1865-1867.

Јован ВУЈИЋ, адвокат, Сомбор – 1862-1863, 1887, 1890, 1893-1904, 1906.

Ненад ВУКИЋЕВИЋ, професор, НСад – 1911-1912.

Илија ВУЧЕТИЋ, адвокат, НСад – 1874-1877, 1880-1886, 1888, 1891-1904.

др Тодор ГАВАНСКИ, адвокат, НСад – 1905-1907, 1912-1914.

Павао-Паја ГОСТОВИЋ, адвокат, НСад – 1878-1881, 1884, 1886-1888, 1890, 1892-1914.

др Милан ДАВИДОВАЦ, адвокат, НСад – 1896-1904. и председник ЕО – 1909-1910.

Пера ДАМЈАНОВИЋ, књиговођа, НСад – 1899-1907, 1909-1911.

Миша ДИМИТРИЈЕВИЋ, књижевник, НСад – 1888.

Гедеон ДУНЂЕРСКИ, велепоседник, НСад – 1906-1907.

Јаша ДУНЂЕРСКИ, велепоседник, НСад (председник ЕО) – 1910-1914.

Јован ЂОРЂЕВИЋ, управник СНП – 1861-1867.

Јован ЖИВОЈНОВИЋ, професор гимназије, НСад – 1905-1909.

др Бранко ИЛИЈЋ, адвокат, НСад – 1906-1909, 1919-1920.

Стеван ЈЕЛЕНИЋ, поседник, НСад – 1870-1877.

Александар ЈОВАНОВИЋ – 1871-1872.

Каменко Ј. ЈОВАНОВИЋ, књижар-издавач, Панчево – 1888, 1890, 1893-1904, 1906-1907, 1909-1910.

Корнел ЈОВАНОВИЋ, финансијски стручњак, НСад – 1869-1875, 1878-1879.

Милан А. ЈОВАНОВИЋ, професор, НСад – 1888, 1902, 1912.

Петар ЈОВИЧИЋ, угоститељ, НСад – 1862.

Димитрије-Мита Ђ. КОДА, трговац, банкар и мењач, НСад – 1872-1874, 1883-1887, 1889, 1891-1912.

Ђорђе Д. КОДА, трговац, НСад (председник ЕО) – 1862-1863.

др Давид КОЊОВИЋ, адвокат, Сомбор – 1907, 1909-1914.

Никола КОПРИВИЦА – 1864.

Лаза КОСТИЋ, професор и књижевник, НСад – 1874.

пл. Василије ЛАЗАРЕВИЋ – 1865.

др Јован ЛАЛОШЕВИЋ, адвокат, Сомбор – 1904, 1906-1907, 1909-1914.

др Јован ЛАТИНЧИЋ, адвокат, НСад – 1911-1914.

Гедеон ЛЕОВИЋ, адвокат, Сомбор – 1884-1887.

Младен МАКСИМОВИЋ, апотекар, НСад – 1909-1911.

Јован МАЛЕТИЋ, трговац, НСад – 1865-1867, 1869-1877, 1882.

др Стеван МАЛЕШЕВИЋ, адвокат, Сента – 1884-1887.

Данило МАНОЈЛОВИЋ, официр, НСад (благајник ДСНП) – 1874-1904.

Лаза МАНОЈЛОВИЋ, Сентомаш – 1886-1867, 1869, 1871.

Лаза К. МАНОЈЛОВИЋ, благајник ДСНП – 1903-1911;

Аркадије МАРКОВИЋ, књиговођа Матице српске, НСад (књиговођа ДСНП) – 1897-1911.

Сима МАРКОВИЋ-КАЋАНИН, трговац, НСад – 1866, 1867, 1869.

Андрија М. МАТИЋ, професор, НСад – 1889-1890, 1895, 1901-1902, 1904, 1907-1914.

Душан МАТИЋ, подуправитељ Централног кредитног завода, НСад – 1907-1911.

Ђока Т. МИЈАТОВИЋ, велепоседник, НСад – 1897-1904, 1906-1907, 1909.

Милош Т. МИЈАТОВИЋ, велепоседник, НСад – 1902-1905.

др Живко МИЛАДИНОВИЋ, адвокат, Рума – 1911-1914.

др Светозар МИЛЕТИЋ, адвокат, НСад (оснивач ДСНП) – 1864.

Стеван МИЛОВАНОВ, професор, НСад – 1901.

Михаило МИЛОВАНОВИЋ, професор, катихета, НСад (председник ЕО) – 1904-1909.

Никола МИЛОВАНОВИЋ, трговац, НСад – 1865-1867.

Лаза МИЛОШЕВ, управитељ Централног кредитног завода, НСад – 1903-1905.

Александар МИЛУТИНОВИЋ – 1886-1887.

Васа МИЛУТИНОВИЋ – 1883-1890.

Димитрије Обрад МИЛУТИНОВИЋ, трговац, НСад – 1867, 1869-1870.

Паја МИРОСАВЉЕВИЋ, трговац, НСад – 1866-1871.

Васа МУАЧЕВИЋ, велепоседник, Осијек – 1896-1904, 1906-1907, 1909-1911.

Ђорђе Ф. НЕДЕЉКОВИЋ, трговац, НСад – 1865, 1868-1970, 1887, 1889-1890, 1893-1896.

Влада НЕНАДОВИЋ, апотекар, НСад – 1912-1914.

Гавра НЕЦКОВ, ћурчија, НСад – 1904-1910.

СтеванНИКОЛИЋ, трговац, НСад – 1862-1863, 1865-1871, 1873.

Федор НИКОЛИЋ-РУДЊАНСКИ, велепоседник, барон из Рудне – 1865-1867.

Коста НОВАКОВИЋ, трговац, НСад – 1862, 1866-1869.

Филип ОБЕРКНЕЖЕВИЋ, професор, НСад – 1878.

Стеван ПАВЛОВИЋ, адвокат, НСад – 1869-1870, 1880-1881.

Арса ПАЈЕВИЋ, књижар-издавач, НСад – 1886-1889, 1893-1904.

Димитрије ПАНАЈОТОВИЋ – 1866-1868.

Павле ПАНАЈОТОВИЋ, трговац, Сремска Митровица – 1886-1887, 1890, 1893-1896.

Никола ПЕТРОВИЋ, трговац, НСад – 1862, 1865, 1868.

Сава ПЕТРОВИЋ, тајник ЕО – 1872-1875, 1877-1878, 1880-1907.

Гавра ПЛАВШИЋ, апотекар, НСад – 1878-1904.

Илија ПОЛЗОВИЋ, велики бележник Новосадског магистрата – 1868, 1879-1881, 1883.

Михаило ПОЛИТ-ДЕСАНЧИЋ, адвокат, НСад – 1874-1879.

Петар ПОПАДИЋ, трговац – 1869-1879, 1885.

Арон ПОПОВИЋ, књиговођа, НСад – 1884-1885, 1889-1890.

Ђока М. ПОПОВИЋ, трговац и књижар, НСад – 1886-1889, 1891-1892, 1894-1904.

Марко ПОПОВИЋ, трговац, НСад – 1862, 1865.

Никола Ј. ПОПОВИЋ, велепоседник, Сремска Митровица – 1893-1904.

Панта ПОПОВИЋ, свештеник, Бачко Петрово Село – 1871.

Ћира М. ПОПОВИЋ, трговац и књижар, НСад – 1862-1863, 1865, 1872-1875, 1882, 1885-1887, 1891, 1893-1904.

Јован РАДИЋ, велепоседник, Суботица – 1905, 1907, 1909-1914.

Ал. П. РАДОВАНОВИЋ, НСад – 1865-1868.

Јован РАДОВАНОВИЋ, адвокат, главни фискал Новосадског магистрата – 1865, 1867-1870.

Коста РАДУЛОВИЋ, трговац, НСад – 1862, 1865-1868.

Пера РАКИЋ, поседник, НСад – 1909-1910.

Васа РАНКОВИЋ, НСад – 1862.

др Милан САВИЋ, професор, секретар МС, НСад – 1901.

Димитрије САРАЧЕВИЋ, хирург, НСад – 1862-1863.

Стеван СЛАВНИЋ, инжењер, НСад – 1911-1914.

Никола СТАЈИЋ, трговац, НСад – 1866-1867.

Душан СТАКИЋ, благајник ДСНП – 1911-1914, 1918-1924.

Лаза СТАНОЈЕВИЋ, лекар, НСад – начелник ЕО – 1881-1905.

Ђорђе СТЕФАНОВИЋ, трговац, НСад – благајник ЕО – 1862-1863.

Љуба СТЕФАНОВИЋ, трговац, НСад – 1868-1911 (од сезоне 1907/8. председник ЕО).

Ђура СТОЈКОВИЋ, трговац, НСад – 1879-1880, 1882-1887, 1891-1897, 1899-1900.

Влада СТРАТИМИРОВИЋ, адвокат, НСад – 1879-1885, 1911, председник ЕО – 1912-1914.

Јован СУБОТИЋ, књижевник, Згб – председник ЕО – 1869-1871.

Сава СУБОТИЋ,трговац, НСад – 1861-1863, благајник ДСНП 1865.

Јован ТОКАЛИЋ, књиговођа ДСНП – 1894-1897.

Александар ТРИФУНАЦ-БАТФАНСКИ (ОТ БАТВЕ), велепоседник, адвокат, Велики Бечкерек – 1868-1871, 1886-1887, 1890, 1892.

Александар ЋОСИЋ, књиговођа ДСНП – 1911-1912.

Давид ЋУРЧИЋ, трговац, Будимпешта – 1892-1903.

Антоније ХАЏИЋ, секретар МС и управник СНП (председник ЕО) – 1869-1879, 1881-1885, 1887-1888, 1890-1914.

Ђорђе ЧАВИЋ, НСад – 1861, 1864-1865.

Ђорђе ШЕВИЋ, трговац, НСад (благајник ДСНП) – 1862-1880.

Ђорђе ШИЛИЋ, НСад (књиговода ДСНП) – 1913-1914, 1918-1921.

др Душан ШПИРТА, лекар, НСад – 1911-1914.

Б. Кв. и В. В.