Operske predstave u septembru

operaOperska sezona Srpskog narodnog pozorišta kreće u septembru popularnim predstavama: 21. septembra Knez Ivo od Semberije Isidora Bajića, koncertno izvođenje, 27. septembra Kavalerija rustikana, opera Pjetra Maskanjija i 30. septembra Karmina burana, scenska kantata Karla Orfa.

Više informacija

VRH STRANE