Počela prodaja reklamnih Life+ kartica

lifeplusSrpsko narodno pozorište je i ove godine sklopilo ugovor sa firmom MEDIAPLANET iz Beograda o prodaji reklamnih kartica LIFE+ SNP-a (20% za dramske i 40% za operske i baletske predstave i 10 ulaznica po 50%). Ovo je već deveta godina kako sarađujemo sa njima. Ove godine je novina da je postignut dogovor sa Zvezdara teatrom da korisnici LIFE+ SNP-a mogu da ostvare popust i u tom pozorištu, pod njihovim uslovima (30% popusta na njihove predstave), a korisnici kartice LIFE+ Zvezdara teatra mogu da ostvare popuste u Srpskom narodnom pozorištu za naše predstave, pod našim uslovima.

Reklamne kartice se mogu kupiti kod prodavaca Life+ kartica, koji se nalaze u neposrednoj blizini Srpskog narodnog pozorišta ili na brojeve telefona 063/736-9152 ili 069/486-86-63.

Reklamna kartica SNP-a i firme Mediaplanet

Reklamna kartica SNP-a i firme Mediaplanet

POVEZANE VESTI: